Audyt filtracyjny i proszek fluorescencyjny - co warto wiedziec?

Audyt instalacji filtracyjnej bez proszku fluorescencyjnego zasadniczo istnieć nie może. Warto skupić się na tym, czym jest proszek fluorescencyjny, dlaczego warto z niego korzystać i w czym może nam pomóc. Jak używać proszku? To również bardzo istotna kwestia: podobnie jak to, w jaki sposób przeprowadzać audyt.

 

Regularne sprawdzanie szczelności należy przeprowadzać w ramach bieżącej oceny diagnostycznej przez przeszkolonych pracowników. Rutynowe, nawet codzienne, monitorowanie emisji to powszechny środek konserwacji zapobiegawczej, który daje pewność, że system filtracji działa jak należy. Wszystkie filtry oraz ich elementy mogą być narażone na erozję, ścieranie, degradację chemiczną, itp. Wizualne monitorowanie emisji może wykryć lub zidentyfikować problematyczne obszary w materiale powodujące problemy z wydajnością. Może to nie być tak oczywiste - zobaczenie nadmiernej emisji wyciekającej przez perforację wielkości ziarnka grochu w systemie jest trudne, a powoduje istotny spadek ciśnienia lub awarię.

 

Chociaż wizualne monitorowanie emisji jest ważne, nie zawsze może zagwarantować zlokalizowanie nieszczelności lub, co ważniejsze, wszystkich nieszczelności w systemie filtracji. Może istnieć więcej niż jedna nieszczelność powodująca zmianę ciśnienia, która nie zostanie wykryta podczas kontroli wizualnej. W celu dodatkowego sprawdzenia nieszczelności operatorzy systemu wprowadzają do systemu znacznik, jakim jest proszek fluorescencyjny. Znacznik taki pozwala w bezpieczny sposób ocenić wydajność emisji systemu. Proszek zidentyfikuje, czy są jakieś uszkodzone obszary i określi, czy są jakieś nieszczelności systemu.

 

Czym jest proszek fluorescencyjny?

Proszek fluorescencyjny jest bardzo drobną substancją nanoszoną do wnętrza filtrów oraz systemów filtracyjnych w celach testowych. Gdy proszek zaczyna przepływać przez system, pozostawia śladowe ilości pozostałości na każdym materiale, który miał z nim kontakt. Po dokładnym naniesieniu proszku, system jest wyłączany w celu przeprowadzenia kontroli wizualnej przy użyciu specjalistycznego światła UV. Kontrola wizualna jest przeprowadzana przez technika, który bada stronę czystego powietrza. Podczas inspekcji, każdy proszek fluorescencyjny przepuszczony lub przesiany przez dotknięte obszary staje się jasno oświetlony i będzie świecił w świetle lampy na wyposażeniu technika dokonującego inspekcji.

 

Technik sprawdza cały system za pomocą światła ultrafioletowego - worki filtracyjne, uszczelki, łączenia rur, obudowy lub inne potencjalne obszary, w których może występować niepożądana emisja. Inspekcja ujawni i wykryje małe rozdarcia, dziury lub zużyte obszary w materiale filtracyjnym, które wymagają korekty. Po zbadaniu wszystkich obszarów w systemie i skorygowaniu wszelkich problemów, system może zostać uruchomiony i poddany dalszej ocenie w celu upewnienia się, że działa prawidłowo. Wtedy zazwyczaj dokonuje się… ponownego audytu, celem upewnienia się, że wszystko działa tak jak należy.

 

Aby pomóc utrzymać fabrykę w stanie zgodności z przepisami oraz dobrej kondycji w zakresie filtracji - zaleca się przeprowadzanie audytów instalacji filtracyjnej regularnie. Przeprowadzenie testu barwnikowego potwierdzi, że wszystkie elementy instalacji są prawidłowo zainstalowane i że w strukturze systemu nie ma nieszczelności lub uszkodzeń materiału filtracyjnego, które pozwoliłyby zanieczyszczonemu powietrzu dokonać kontaminacji istotnych miejsc w fabryce.

 

Przeprowadzenie z wykorzystaniem proszku fluorescencyjnego nie jest ograniczone tylko do filtrów, które były eksploatowane przez dłuższy czas. Nawet nowo zainstalowane narzędzia filtracyjne mogą być poddawane testom szczelności. Warto sprawdzać szczelność nie tylko po dokonaniu czynności serwisowych, w trakcie awarii ale również przed uruchomieniem nowego systemu filtracyjnego - celem wyeliminowania początkowych nieszczelności.

 

Dobre praktyki w użytkowaniu proszków fluorescencyjnych

Proszek fluorescencyjny jest dostępny w kilku różnych kolorach, aby ułatwić jego zastosowanie w wielu różnych typach środowisk. W zależności od rodzaju materiału, który jest przetwarzany przez fabrykę, istotne jest, aby wybrać odpowiedni kolor proszku:

 

●     Różowy - wszystkie branże

●     Pomarańczowy - wszystkie branże z wyjątkiem tych, w których obecny jest tlenek żelaza

●   Zielony - aluminium, cement i przemysł komunalny; dobry kolor kontrastujący z różowym i pomarańczowym

 

Widać zatem, że w trakcie prowadzenia audytu szczelności, trzeba znać również dobór odpowiedniego koloru proszku. Proszki fluorescencyjne powstały po to w różnych kolorach, aby można było zagospodarować za ich pomocą tak dużo branż, jak tylko jest to możliwe. Znajomość specyfiki konkretnego zakładu jest istotna z tego względu właśnie, by nie doszło do żadnych pomyłek, które mogą wynikać z tożsamych kolorów zanieczyszczenia oraz proszku.

 

Proszek i lampy do wykrywania nieszczelności wspólnie służą do identyfikacji nieszczelności w filtrze, dzięki czemu można uniknąć wymiany drogich części zamiennych. Niemożliwe jest korzystanie z lamp, gdy nie posiadamy proszku (i odwrotnie) W przypadku wycieku z filtra, poprzez dodanie fluorescencyjnego proszku do wykrywania nieszczelności, który świeci pod lampą UV, można zlokalizować nieszczelności, dzięki czemu wystarczy wymienić uszkodzone filtry lub naprawić elementy, które tego wymagają.

 

W celu optymalnego wykrywania nieszczelności proszek do wykrywania nieszczelności jest podawany bezpośrednio do strefy zasysu filtra, a następnie osadza się w postaci cienkiej warstwy na całej powierzchni strony zanieczyszczanej. Proszek ma średnią wielkość cząsteczek ok. 4 µm i dlatego w przypadku nieszczelności może przedostać się od strony pyłu do strony czystego powietrza. Po usunięciu nieszczelności zaleca się pobranie kolejnej próbki proszku. W przypadku wykrywania nieszczelności korzystne jest przejście na inny kolor kontrastujący z zanieczyszczeniem, aby móc przeprowadzić testy dokładniej.

 

Do wykrywania nieszczelności można stosować zasadniczo dwie różne lampy UV - kompaktową wersję kieszonkową i większy model o wystarczającej intensywności światła do skanowania nawet największych obudów filtrów i innych elementów: to dobra praktyka w technice filtracyjnej. Dzięki bardzo drobnym cząsteczkom proszek oferowany przez Filterm ma wyjątkowo wysoką wydajność. Jest również bardzo bezpieczny - stabilność chemiczna i energetyczna jest dostępna nawet w temperaturze do 300 stopni. Jest to zatem bardzo bezpieczna forma testowania systemu.

 

Wynik audytu sprawdzającego szczelność powinien zostać zaprotokołowany, a każdy protokół powinien być dostępny przez dłuższy czas do dyspozycji techników do oceny najbardziej narażonych na awarie części systemu filtracyjnego - po to, aby móc je kontrolować tak często, by wyeliminować występowanie nieszczelności w sposób samorzutny. Zapobieganie nieszczelnościom jest niezwykle istotne nie tylko ze względu na możliwą kontaminację, ale także z powodu oszczędności energii. System filtracyjny, który jest nieszczelny, traci swoją efektywność. Utrata ciśnienia jest podobnie niebezpieczna energetycznie jak słaba przepuszczalność filtrów spowodowana ich zapchaniem i warto mieć to na uwadze.

 

Co warto wiedzieć o proszku fluorescencyjnym od Filterm?

 

Proszek fluorescencyjny od Filterm jest dostępny w wiaderkach o wadze 5 kilogramów - poręcznych, łatwych do przenoszenia oraz podawania proszku wprost do instalacji. W naszej ofercie znajduje się nie tylko proszek, ale również latarka z odpowiednią certyfikacją. Jest to najskuteczniejsza forma sprawdzania szczelności wewnątrz systemu. Jak wspomnieliśmy wyżej, ogranoleptyczny audyt to zdecydowanie za mało i nie jest on zgodny ze standardami panującymi w branży. Użycie proszków UV jest standardem, który powinien być normą w każdej firmie, w której znajduje się system filtracyjny. Niezależnie od tego, czy dysponujemy lakiernią, działamy w przemyśle metalurgicznym, spożywczym, jakimkolwiek innym - proszek UV powinien być na wyposażeniu przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć również o tym, że sprzedawane przez nas proszki nie są toksyczne, dzięki czemu nie staną się one powodem wtórnej kontaminacji np. w przemyśle farbiarskim / farmaceutycznym / spożywczym.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty Filterm! Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania w zakresie proszków UV oraz akcesoriów do ich detekcji w instalacji! Zapraszamy do kontaktu!