PROSZEK FLUORESCENCYJNY UV 

Proszek kontrastowy i lampa UV Kolorowe proszki UV sprzedawane do kontroli filtrów i instalacji za pomocą lamp UV

Proszek kontrastowy i lampa UV

Proszek fluorescencyjny FILTERM potocznie zwany jako kontrastowy służy do sprawdzenia nieszczelności worków filtracyjnych oraz układów wentylacji.  Proszek do detekcji jest podawany do filtra przy nieoczyszczonym powietrzu, lampą UV kontroluje się stan układu, wkładów i całego filtra.

Proszek fluorescencyjny sprzedawany jest w kilku kolorach dzięki czemu po uszczelnieniu układu można wykonać kolejne próby. 


Kiedy stosować proszek kontrastowy?

Zalecana są okresowe testy szczelności instalacji. Takie działania prewencyjne konserwują filtr oraz pomagają wydłużyć żywotność całej instalacji bez potrzeby wymiany wszystkich worków filtracyjnych lub drogich napraw. Brak kontroli sprzyja również obniżeniu wydajności całego układu filtracyjnego. Oprócz regularnych testów szczelności, proszek fluorescencyjny może być również wykorzystany do identyfikacji  nieszczelności, które nie są widoczne gołym okiem. Te drobne uchybienia mogą nie wydawać się istotne na pierwszy rzut oka, jednak z czasem prowadzą do poważnych problemów, takich jak degradacja jakości powietrza w pomieszczeniach czy zanieczyszczenie produktów końcowych. Stosowanie proszku fluorescencyjnego w ramach prewencyjnych inspekcji może pomóc w wczesnym wykrywaniu tych problemów, co z kolei pozwala na szybkie i skuteczne działania naprawcze, minimalizując ryzyko przestojów produkcyjnych i kosztownych napraw. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą utrzymać wysoką jakość filtracji, co przekłada się na bezpieczne i wydajne środowisko pracy.

Ale nie tylko - proszek fluorescencyjny UV z powodzeniem można stosować również na etapie projektowania instalacji filtracyjnej. Już w początkowej fazie budowy można wyeliminować punkty krytyczne, które mogą wpływać negatywnie na wydajność całego systemu i powodować niekorzystne wycieki.

Istotne jest również to, aby proszek fluorescencyjny dopasowywać kolorem do odfiltrowywanych drobin. Zatem, jeżeli mamy do czynienia z zanieczyszczeniami z dużą ilością tlenków żelaza, należy zadbać o to, by nasz proszek był zupełnie innego koloru (tlenki żelaza świecą w świetle UV na czerwono - warto zastosować proszek zielony). Dalej, z innymi zanieczyszczeniami postępujemy analogicznie.

Audyt instalacji krok po kroku:

Audyt instalacji filtracyjnej jest istotnym procesem diagnostycznym, który pozwala ocenić stan i efektywność działania systemu filtracji. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak wygląda taki audyt.

 • Wybór odpowiedniego proszku fluorescencyjnego: Pierwszym krokiem jest wybranie proszku o odpowiednim kolorze, który będzie kontrastować z filtrowanymi substancjami. Najczęściej używane są proszki w kolorach zielonym, pomarańczowym, żółtym, czerwonym i różowym. Wybór koloru zależy od rodzaju substancji filtrowanych przez instalację. Należy upewnić się, że wybrany proszek kontrastuje z filtrowanymi pyłami pod światłem UV.
 • Aplikacja proszku do instalacji: Proszek fluorescencyjny jest wprowadzany do instalacji przez jeden z wlotów ssących filtra. Proces aplikacji trwa zwykle od 3 do 5 minut. Proszek miesza się z filtrowanym powietrzem lub produktem i osadza w obszarach, gdzie występują nieszczelności lub problemy w filtracji.
 • Wykorzystanie światła UV: Po upływie określonego czasu aplikacji proszku, skierowuje się na instalację światło UV o dużej mocy. Fluorescencyjny proszek reaguje na to światło i staje się widoczny jako jaskrawo świecące obszary, wskazując miejsca, gdzie występują nieszczelności lub inne problemy filtracyjne. Nawet najmniejsze uchybienia są dobrze widoczne dzięki intensywnej fluorescencji proszku.
 • Dokumentacja wyników: Jeśli audyt jest przeprowadzany w celach diagnostycznych, ważne jest rejestrowanie wszystkich wykrytych uchybień i problemów przez osobę przeprowadzającą audyt. Wszelkie zidentyfikowane nieszczelności, uszkodzenia lub inne usterek powinny być szczegółowo odnotowane w protokole audytu.
 • Konserwacja i naprawy: Po zakończeniu czynności sprawdzających, konieczne jest przystąpienie do konserwacji i napraw wskazanych elementów, które zostały uznane za wadliwe. Należy skupić się na uszczelnieniach, częściach filtrów i innych obszarach, gdzie stwierdzono problemy. Usunięcie usterek jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i skuteczności instalacji filtracyjnej.

Wyniki audytu instalacji filtracyjnej

Wyniki audytu instalacji filtracyjnej należy zaprotokołować - wraz ze wszystkimi znalezionymi wyciekami i uchybieniami. Po serwisie wynikających ze znalezionych nieszczelności, warto wykonać audyt sprawdzający skuteczność wdrożonych prac. Wyniki wszystkich kontroli powinny być dostępne przez dłuższy czas dla techników oraz osób odpowiedzialnych za serwis urządzeń w firmie. Nieszczelności w instalacji filtracyjnej doprowadzają do kolejnych, nawarstwiających się awarii, a także niekorzystnie wyższych rachunków za prąd - co wynika bezpośrednio z większego wysilenia np. elementów systemu wentylacyjnego. Stąd, audyty instalacji filtracyjnych powinny być przeprowadzane regularnie.


Dodatkowe akcesoria do proszków UV lampy

W ofercie posiadamy również niezbędne latarki i lampy UV. W zestawach znajdują się okulary i ładowarki.

Najbardziej popularne i uniwersalne kolory proszków UV:

 • pomarańczowy,
 • zielony,
 • różowy,
 • czerwony.
Proszek kontrastowy sprzedawany jest w poręcznych, ułatwiających podawanie wiaderkach po 5kg.

Dlaczego warto stosować proszek UV?

Proszek fluorescencyjny jest niesamowicie istotną częścią każdego przedsiębiorstwa, w którym istotną rolę pełni system filtracyjny. Za jego pomocą kontroluje się stan instalacji, co pozwala wyeliminować wycieki, spadki ciśnienia, słabe punkty systemu filtracyjnego. Dlaczego warto stosować proszek UV regularnie do sprawdzania pracy układu?  

 • Optymalizacja kosztów energii: spadek ciśnienia spowodowany wyciekiem powietrza z układu może przyczynić się do bardziej wysilonej, mniej efektywnej pracy urządzeń takich jak wentylatory. Tym samym, zużyją one większe ilości energii elektrycznej - istotnie przyczyniając się do wyższych rachunków za prąd.
 • Ochrona środowiska i pracowników: proszek UV pozwala w porę zapobiec wyciekom powietrza z instalacji, które może być zanieczyszczone. Pracownicy i środowisko naturalne z pewnością będą nam wdzięczni za odpowiedzialne podejście do kwestii filtracji.
 • Ochrona maszyn i procesów produkcyjnych: chroniąc maszyny przed uszkodzeniem w wyniku osiadaniem na nich zanieczyszczeń zmniejszamy ryzyko powstawania awarii. Co więcej, również elementy nad którymi pracujemy - na przykład lakierowane elementy, będą mniej narażone na działanie niepożądanych cząstek.


Jaką ilość proszku należy użyć?

Rekomendowana ilość proszku to 0,5-1,5 kg na 100m2 powierzchni filtracyjnej, którą sprawdzamy. Wskazujmy, użycie proszku w innym kolorze drugi raz po uszczelnieniu, wymianie lub naprawie. Po podaniu proszku wentylator/filtr powinien być włączony 45-60 sekund. Proszek może być stosowany do temperatury max. 350 stopni Celsjusza.  

Latarka do proszku kontrastowego UV – zestaw Lampa UV o dużym zasięgu do sprawdzania szczelności przy użyciu proszku fluorescencyjnego