Włóknina do chłodziwa i emulsji

Włóknina do chłodziwa i emulsji

Maty filtracyjne do chłodziw

Filtracja to nie tylko powietrze - w przemyśle bardzo mocno liczy się również oczyszczanie chłodziw, emulsji oraz olejów. Dlaczego to takie istotne? Aby pewne urządzenia w fabryce działały poprawnie, istotne jest to, aby zadbać o filtrację substancji, które spełniają w nich specjalne zadania. Bez takich filtrów, najpewniej po krótkim czasie uległyby one awarii.  

Filtrując chłodziwo, trzeba mieć na uwadze fakt, iż wytrącające się np. drobne cząstki mogą wpływać niekorzystnie na pH czynnika chłodzącego, a to może pogarszać jego parametry lub nawet doprowadzać do osadzania się tych drobin w newralgicznych elementach instalacji chłodzącej urządzenia. Zaniedbanie filtracji chłodziwa może okazać się katastrofalne w skutkach - albo korozja wewnątrz doprowadzi do wytrącania się produktów ubocznych utleniania i zatkania chłodnicy lub przewodów chłodzących odbierających ciepło z urządzenia, albo może dojść nawet do wycieku chłodziwa, poprzez nadmiernie szybkie niszczenie elastycznych elementów instalacji chłodzącej. W każdym z tych przypadków, taka awaria może pociągać za sobą kolejne - doprowadzając nawet do zniszczenia całego urządzenia.  

Istotnym zastosowaniem włóknin jest także wykorzystanie ich w obrabiarkach CNC. Dlaczego? W trakcie pracy takiej obrabiarki wymagany jest olej - po to, aby elementy ruchome miały odpowiednie smarowanie oraz nie dochodziło do przegrzania / odkształcenia termicznego obrabianego materiału w punkcie styku. Z powodu bardzo dynamicznej pracy obrabiarki, ta generuje mgłę olejową, którą należy wyłapać, aby nie przenosiła ona m. in. opiłków metali. Te, jeżeli przewodzą prąd, mogą być przyczyną zwarcia w elementach elektronicznych sterownika obrabiarki. Ostrożne szacunki podają, że około 75% awarii układu hydraulicznego m. in. w obrabiarkach typu CNC jest spowodowane postępującym uszkodzeniem powierzchni z powodu zanieczyszczeń oraz korozji - czego efektem jest narażenie tych elementów na działanie mgły olejowej, mikroopiłków i innych ubocznych produktów działania tych urządzeń. Stąd tak bardzo istotne jest to, aby urządzenia o szczególnej charakterystyce pracy, były odpowiednio zabezpieczone.

Oprócz mat filtracyjnych do powietrza nasza oferta to również włókniny do emulsji, chłodziw i olejów do obrabiarek CNC.

W przemyśle wyróżnia się dwa podejścia do filtracji tego typu substancji - proaktywną oraz “poawaryjną”. Zdecydowanie korzystniejsza jest ta pierwsza, która jest przeprowadzana z myślą o dłuższej pracy urządzeń bez występowania jakiejkolwiek przerwy w funkcjonowaniu sprzętów. Zapobiegając awariom, chronimy się od niespodziewanych kosztów. Niestety, wiele przedsiębiorstw, jeżeli podchodzi jakkolwiek do filtracji, to stosując niestety filtrację poawaryjną - nie jest ona najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

Zadbaj o środowisko z matami do chłodziw i emulsji

Wierzymy w odpowiedzialną filtrację - stosowanie odpowiednich produktów w branży filtracyjnej powoduje, że nasze przedsiębiorstwo charakteryzuje się mniejszym negatywnym wpływem na środowisko. Dzięki przeprowadzaniu procesów filtracji olejów - możemy zredukować ilość wytwarzanego CO2 oraz odpadów. Produkcja jednego litra oleju obejmuje rafinację, dodatki - na każdym z tych etapów konieczne jest wyprodukowanie dwutlenku węgla.  

Analizy FILTERM oraz rozmowy z naszymi klientami wskazują jasno: zamiast przeznaczać olej na odpady, możemy go użyć ponownie. Odpowiednia instalacja, który cały czas filtruje zanieczyszczenia powoduje, że prace serwisowe odbywają się rzadziej, jesteśmy w stanie użyć raz jeszcze surowiec, który musimy pozyskać. Mata filtracyjna od FILTERM to możliwość uzyskania oszczędności oraz zadbania o środowisko naturalne.

Aplikacje włóknin i mat do emulsji

Nasze maty i włókniny filtracyjne wykorzystywane są między innymi przy szlifowaniu, polerowaniu lub frezowaniu.
Wiskozy, maty polipropylenowe i poliestrowe dostępne są w różnicowanej gramaturze i nawoju.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w razie pytań oraz zamówień specjalnych związanych z włókninami do chłodziw, emulsji oraz olejów.