Włóknina do chłodziwa i emulsji

Włóknina do chłodziwa i emulsji

Maty filtracyjne do chłodziw

Filtracja to nie tylko powietrze - w przemyśle bardzo mocno liczy się również oczyszczanie chłodziw, emulsji oraz olejów. Dlaczego to takie istotne? Aby pewne urządzenia w fabryce działały poprawnie, istotne jest to, aby zadbać o filtrację substancji, które spełniają w nich specjalne zadania. Bez takich filtrów, najpewniej po krótkim czasie uległyby one awarii.  

Filtrując chłodziwo, trzeba mieć na uwadze fakt, iż wytrącające się np. z metalowych rur drobiny mogą wpływać niekorzystnie na pH czynnika chłodzącego, a to może pogarszać jego parametry lub nawet doprowadzać do osadzania się tych drobin w newralgicznych elementach instalacji chłodzącej urządzenia.  Zaniedbanie filtracji chłodziwa może okazać się katastrofalne w skutkach - albo korozja wewnątrz doprowadzi do wytrącania się produktów ubocznych utleniania i zatkania chłodnicy lub przewodów chłodzących odbierających ciepło z urządzenia, albo może dojść nawet do wycieku chłodziwa, poprzez nadmiernie szybkie niszczenie elastycznych elementów instalacji chłodzącej. W każdym z tych przypadków, taka awaria może pociągać za sobą kolejne - doprowadzając nawet do zniszczenia całego urządzenia.  

Istotnym zastosowaniem włóknin jest także wykorzystanie ich w obrabiarkach CNC. Dlaczego? W trakcie pracy takiej obrabiarki wymagany jest olej - po to, aby elementy ruchome miały odpowiednie smarowanie oraz nie dochodziło do przegrzania / odkształcenia termicznego obrabianego materiału w punkcie styku. Z powodu bardzo dynamicznej pracy obrabiarki, ta generuje mgłę olejową, którą należy wyłapać, aby nie przenosiła ona m. in. opiłków metali. Te, jeżeli przewodzą prąd, mogą być przyczyną zwarcia w elementach elektronicznych sterownika obrabiarki.  Ostrożne szacunki podają, że około 75% awarii układu hydraulicznego m. in. w obrabiarkach typu CNC jest spowodowane postępującym uszkodzeniem powierzchni z powodu zanieczyszczeń oraz korozji - czego efektem jest narażenie tych elementów na działanie mgły olejowej, mikroopiłków i innych ubocznych produktów działania tych urządzeń. Stąd tak bardzo istotne jest to, aby urządzenia o szczególnej charakterystyce pracy, były odpowiednio zabezpieczone.

Oprócz mat filtracyjnych do powietrza nasza oferta to również włókniny do emulsji, chłodziw i olejów do obrabiarek CNC.

W przemyśle wyróżnia się dwa podejścia do filtracji tego typu substancji - proaktywną oraz “poawaryjną”. Zdecydowanie korzystniejsza jest ta pierwsza, która jest przeprowadzana z myślą o dłuższej pracy urządzeń bez występowania jakiejkolwiek przerwy w funkcjonowaniu sprzętów. Zapobiegając awariom, chronimy się od niespodziewanych kosztów. Niestety, wiele przedsiębiorstw, jeżeli podchodzi jakkolwiek do filtracji, to stosując niestety filtrację poawaryjną - nie jest ona najbardziej optymalnym rozwiązaniem.


Aplikacje włóknin i mat do emulsji

Nasze maty i włókniny filtracyjne wykorzystywane są między innymi przy szlifowaniu, polerowaniu lub frezowaniu. 

Wiskozy, maty polipropylenowe i poliestrowe dostępne są w różnicowanej gramaturze i nawoju. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w razie pytań oraz zamówień specjalnych związanych z włókninami do chłodziw, emulsji oraz olejów.