Włóknina do chłodziwa i emulsji

Włóknina do chłodziwa i emulsji

Maty filtracyjne do chłodziw

Filtracja to nie tylko powietrze - w przemyśle bardzo mocno liczy się również oczyszczanie chłodziw, emulsji oraz olejów. Dlaczego to takie istotne? Aby pewne urządzenia w fabryce działały poprawnie, istotne jest to, aby zadbać o filtrację substancji, które spełniają w nich specjalne zadania. Bez takich filtrów, najpewniej po krótkim czasie uległyby one awarii.  

Filtrując chłodziwo, trzeba mieć na uwadze fakt, iż wytrącające się np. drobne cząstki mogą wpływać niekorzystnie na pH czynnika chłodzącego, a to może pogarszać jego parametry lub nawet doprowadzać do osadzania się tych drobin w newralgicznych elementach instalacji chłodzącej urządzenia. Zaniedbanie filtracji chłodziwa może okazać się katastrofalne w skutkach - albo korozja wewnątrz doprowadzi do wytrącania się produktów ubocznych utleniania i zatkania chłodnicy lub przewodów chłodzących odbierających ciepło z urządzenia, albo może dojść nawet do wycieku chłodziwa, poprzez nadmiernie szybkie niszczenie elastycznych elementów instalacji chłodzącej. W każdym z tych przypadków, taka awaria może pociągać za sobą kolejne - doprowadzając nawet do zniszczenia całego urządzenia.  

Istotnym zastosowaniem włóknin jest także wykorzystanie ich w obrabiarkach CNC. Dlaczego? W trakcie pracy takiej obrabiarki wymagany jest olej - po to, aby elementy ruchome miały odpowiednie smarowanie oraz nie dochodziło do przegrzania / odkształcenia termicznego obrabianego materiału w punkcie styku. Z powodu bardzo dynamicznej pracy obrabiarki, ta generuje mgłę olejową, którą należy wyłapać, aby nie przenosiła ona m. in. opiłków metali. Te, jeżeli przewodzą prąd, mogą być przyczyną zwarcia w elementach elektronicznych sterownika obrabiarki. Ostrożne szacunki podają, że około 75% awarii układu hydraulicznego m. in. w obrabiarkach typu CNC jest spowodowane postępującym uszkodzeniem powierzchni z powodu zanieczyszczeń oraz korozji - czego efektem jest narażenie tych elementów na działanie mgły olejowej, mikroopiłków i innych ubocznych produktów działania tych urządzeń. Stąd tak bardzo istotne jest to, aby urządzenia o szczególnej charakterystyce pracy, były odpowiednio zabezpieczone.

Skuteczna filtracja ma również kluczowe znaczenie w utrzymaniu odpowiednich parametrów cieczy obróbczych, co bezpośrednio przekłada się na jakość finalnych produktów. Nieczystości w chłodziwie mogą wpływać na precyzję obróbki, powodując mikrouszkodzenia na powierzchni materiału, co w dłuższej perspektywie prowadzi do konieczności przeprowadzania kosztownych poprawek lub nawet do całkowitego odrzucenia produktu. Dodatkowo, zaawansowane systemy filtracji pozwalają na wydłużenie cykli serwisowych maszyn, co jest szczególnie istotne w branżach o wysokiej intensywności produkcji, gdzie każda przerwa w pracy generuje znaczące straty finansowe. Warto zatem inwestować w technologie filtracyjne, które nie tylko chronią maszyny, ale również zapewniają lepszą kontrolę nad procesami produkcyjnymi, podnosząc tym samym konkurencyjność przedsiębiorstwa. Oprócz mat filtracyjnych do powietrza nasza oferta to również włókniny do emulsji, chłodziw i olejów do obrabiarek CNC.

W przemyśle wyróżnia się dwa podejścia do filtracji tego typu substancji - proaktywną oraz “poawaryjną”. Zdecydowanie korzystniejsza jest ta pierwsza, która jest przeprowadzana z myślą o dłuższej pracy urządzeń bez występowania jakiejkolwiek przerwy w funkcjonowaniu sprzętów. Zapobiegając awariom, chronimy się od niespodziewanych kosztów. Niestety, wiele przedsiębiorstw, jeżeli podchodzi jakkolwiek do filtracji, to stosując niestety filtrację poawaryjną - nie jest ona najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

Zadbaj o środowisko z matami do chłodziw i emulsji

Wierzymy w odpowiedzialną filtrację - stosowanie odpowiednich produktów w branży filtracyjnej powoduje, że nasze przedsiębiorstwo charakteryzuje się mniejszym negatywnym wpływem na środowisko. Dzięki przeprowadzaniu procesów filtracji olejów - możemy zredukować ilość wytwarzanego CO2 oraz odpadów. Produkcja jednego litra oleju obejmuje rafinację, dodatki - na każdym z tych etapów konieczne jest wyprodukowanie dwutlenku węgla.  

Analizy FILTERM oraz rozmowy z naszymi klientami wskazują jasno: zamiast przeznaczać olej na odpady, możemy go użyć ponownie. Odpowiednia instalacja, który cały czas filtruje zanieczyszczenia powoduje, że prace serwisowe odbywają się rzadziej, jesteśmy w stanie użyć raz jeszcze surowiec, który musimy pozyskać. Mata filtracyjna od FILTERM to możliwość uzyskania oszczędności oraz zadbania o środowisko naturalne.

Aplikacje włóknin i mat do emulsji

Nasze maty i włókniny filtracyjne wykorzystywane są między innymi przy szlifowaniu, polerowaniu lub frezowaniu.
Wiskozy, maty polipropylenowe i poliestrowe dostępne są w różnicowanej gramaturze i nawoju.
Ofertę powiększają filtry workowe do chłodziwa i obrabiarek CNC takich marek jak Okuma i wiele innych.


Zapraszamy do kontaktu w razie pytań oraz zamówień specjalnych związanych z włókninami do chłodziw, emulsji oraz olejów.

Korzyści dla klienta z korzystania z mat filtracyjnych do chłodziw i emulsji oraz innych produktów filtracyjnych jest mnóstwo. Poniżej przedstawiamy te najważniejsze:

  • Poprawa wydajności i żywotności urządzeń: Maty filtracyjne do chłodziw pełnią istotną rolę w utrzymaniu czystości i jakości chłodziwa, emulsji i olejów używanych w różnych procesach przemysłowych. Filtracja tych substancji chroni urządzenia przed uszkodzeniami i awariami, które mogą wynikać z obecności zanieczyszczeń i drobnych cząstek. Dzięki temu maty filtracyjne zapewniają dłuższą żywotność maszyn i urządzeń, co przekłada się na mniejsze koszty napraw, przestoje produkcyjne i utratę efektywności.
  • Ochrona przed korozją i osadzaniem się zanieczyszczeń: Filtracja chłodziw i emulsji pozwala utrzymać odpowiednie parametry tych substancji, takie jak pH i czystość. Zaniedbanie filtracji może prowadzić do korozji wewnątrz urządzeń, co z kolei może powodować wytrącanie się produktów ubocznych utleniania i zatkanie chłodnic lub przewodów chłodzących. Odpowiednie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami i osadzaniem drobin zapobiega tego rodzaju problemom, chroniąc instalacje chłodzące i minimalizując ryzyko awarii.
  • Optymalne funkcjonowanie obrabiarek CNC: W przypadku obrabiarek CNC, maty filtracyjne odgrywają ważną rolę w eliminacji mgły olejowej generowanej podczas pracy tych maszyn. Mgła olejowa może zawierać mikroopiłki metali, które w przypadku przeniesienia ich na elementy elektroniczne mogą spowodować zwarcie. Filtracja oleju w obrabiarkach CNC pozwala uniknąć uszkodzeń powierzchni, zanieczyszczeń i korozji, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzeń i mniejsze ryzyko awarii.
  • Oszczędności ekonomiczne: Wykorzystanie mat filtracyjnych do chłodziw, emulsji i olejów ma potencjał przyniesienia oszczędności klientowi. Dzięki skutecznej filtracji możliwe jest ponowne wykorzystanie surowców, takich jak oleje, które w przeciwnym razie zostałyby przekazane na odpady. To prowadzi do zmniejszenia produkcji CO2 i generowania odpadów, co ma korzystny wpływ na środowisko. Ponadto, regularna filtracja substancji chłodzących i smarujących prowadzi do rzadszych prac serwisowych i mniejszych kosztów związanych z naprawami i wymianą uszkodzonych elementów.
  • Odpowiedzialność ekologiczna: Stosowanie mat filtracyjnych i innych produktów filtracyjnych pozwala klientom zadbać o środowisko naturalne. Poprzez redukcję ilości wytwarzanego CO2 oraz ograniczenie odpadów, przedsiębiorstwa mogą minimalizować swoje negatywne oddziaływanie na środowisko. Maty filtracyjne od FILTERM pozwalają na efektywną filtrację, co przekłada się na oszczędności, ochronę urządzeń i środowiska naturalnego.

Wnioski z analiz FILTERM i opinii klientów jednoznacznie wskazują, że korzystanie z mat filtracyjnych do chłodziw, emulsji i olejów ma wiele korzyści dla klienta. Poprawa wydajności urządzeń, ochrona przed uszkodzeniami, minimalizacja kosztów napraw, oszczędności ekonomiczne i odpowiedzialność ekologiczna to tylko niektóre z kluczowych zalet. Dlatego warto rozważyć wykorzystanie mat filtracyjnych w procesach przemysłowych, aby zapewnić długotrwałe i efektywne funkcjonowanie urządzeń.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w razie pytań oraz zamówień specjalnych związanych z włókninami do chłodziw, emulsji oraz olejów.