Co grozi, gdy wdychamy niefiltrowane powietrze? Sprawdz koniecznie

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że brak dostatecznej filtracji może nieść za sobą tak daleko idące skutki. Niektórym wydaje się, że krótkotrwałe przebywanie bez odpowiedniej ochrony w miejscu, gdzie prowadzona jest produkcja nie grozi niczym szczególnie strasznym. Okazuje się, że chronienie samego siebie, swoich pracowników jest kluczowe - zawsze, wszędzie i w przypadku każdego.

 

Przedsiębiorstwa metalurgiczne, meblarskie, lakiernicze czerpią garściami z osiągnięć branży filtracyjnej. W jaki sposób? Rosnąca skuteczność akcesoriów pochodzących z niej powoduje, że pracownicy tych firm są coraz lepiej chronieni. Coraz mniej zanieczyszczeń przedostaje się do środowiska naturalnego i ogółem - korzystamy na tym absolutnie wszyscy. Skupmy się jednak na indywidualnych szkodach czynionych przez szkodliwe związki w wyżej wskazanych przedsiębiorstwach. Jak sprawa wygląda z intoksykacją za pomocą tych substancji? Do czego może doprowadzić skąpienie na odpowiedniej ochronie i jak temu zapobiec? Koniecznie sprawdźcie nasz materiał!

 

Trzy scenariusze braku ochrony filtracyjnej

W toku naszych rozważań przedstawimy Państwu trzy scenariusze dotyczące poskąpienia na ochronie w zakresie filtrów. Brak bariery między nami, a związkami chemicznymi w lakierni, metalurgii, wytwórstwie mebli mogą skończyć się dla nas naprawdę źle. Bazując na aktualnej wiedzy naukowej oraz naszej własnej praktyce, przedstawimy Państwu, jak może wyglądać zestaw konsekwencji wynikający z zaniedbań - zarówno pracowników jak i zarządców fabryk. Na każdym etapie działania przedsiębiorstwa warto stać na straży używania odpowiednich środków ochrony. W przeciwnym razie pojawi się luka, która może doprowadzić w ostateczności do poważnych konsekwencji dla zdrowia.

 

Przemysł lakierniczy.

 

Farby, lakiery i kleje są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska umieszcza farby i pochodne na liście pięciu największych zagrożeń dla środowiska. Konwencjonalne środki tego typu mogą być szkodliwe nawet długo po ich wyschnięciu, ponieważ nadal uwalniają rozpuszczalniki na bazie ropy naftowej, zwane lotnymi związkami organicznymi (LZO)

 

Badania wykazały, że łączne emisje LZO przekraczają łączne emisje z różnych operacji przemysłowych. LZO pochodzące z emisji rozpuszczalników i farb przyczyniają się do powstawania szkodliwego ozonu i azotanu nadtlenoacetylu.

 

Według Masters Painters Association, ozon pochodzący z emisji farby podrażnia oczy, nos, gardło i płuca; zmniejsza wydolność oddechową nawet u zdrowych dorosłych i dzieci; zwiększa podatność na infekcje, powoduje częstsze wizyty w szpitalu rocznie odpowiadając za miliony euro szkód, na które składają się te ekonomiczne jak i społeczne.

 

Typowa farba olejna zawiera średnio 350g/l (gram na litr) lotnych związków organicznych, czyli 35-50% objętości farby. Nawet farby akrylowe na bazie wody, które są znacznie mniej toksyczne, nadal zawierają ok. 3-7% rozpuszczalnika. Zawartość LZO w farbie i dwutlenek węgla emitowany podczas produkcji są kluczowymi czynnikami wpływającymi na środowisko - głównie w postaci zanieczyszczenia powietrza (smog petrochemiczny) i w mniejszym stopniu przyczynia się również do emisji gazów cieplarnianych. Nie jest też powiedziane, że farba bez LZO nie wydziela niebezpiecznych oparów. Inne substancje chemiczne w konwencjonalnych oraz przemysłowych farbach to glikole, toulen, węglowodory, ksylen i amoniak. Terpentyna mineralna (używana jako rozcieńczalnik i rozpuszczalnik) może zawierać do 20% benzenu, który jest potwierdzonym czynnikiem rakotwórczym i mutagennym u przewlekle narażonych pracowników.

 

Wiele pigmentów metalicznych stosowanych w farbach (np. kadm) to substancje szalenie. W niektórych farbach do 20% objętości może stanowić pigment - dwutlenek tytanu, produkt, który w straszliwy sposób oddziałuje na środowisko. Farby akrylowe są znacznie bezpieczniejsze niż farby olejne, ponieważ zawierają mniej rozpuszczalników węglowodorowych - w dalszym ciągu są one jednak szkodliwe. Jednak farby akrylowe zazwyczaj zawierają szereg biocydów które mogą obejmować disiarczek arsenu, fenol, miedź, formaldehyd, karbaminiany, permetrynę i czwartorzędowe związki amoniowe. Ich wdychanie - choćby krótkotrwałe może doprowadzać do pojawiania się wad wrodzonych u dzieci, a także rozwoju nowotworów i zaostrzeń chorób przewlekłych. Dlatego, ochrona w lakierniach jest tak bardzo istotna.

 

Przemysł metalurgiczny.

 

Myśląc o filtracji w przemyśle metalurgicznym, powinno się zakładać stosowanie takich rozwiązań, które minimalizują nasz wpływ na to, w jakim stanie jest nasza planeta - a także ze względu na dbałość o ludzi. Procesy, przekształcenia jakim poddawane są składniki wyrobów metalurgicznych powodują emisje różnych szkodliwych związków - tożsamych również dla innych branż oraz takich jak metale ciężkie.

 

Toksyczne związki w wodach gruntowych zatruwają gleby - a to z kolei oznacza, że jakiekolwiek plony, które wyrastają na tego typu ziemiach zawierać mogą w sobie na przykład metale ciężkie kumulujące się wewnątrz nasion lub roślin sensu stricte. Człowiek, wchłaniając takie metale ciężkie może zapaść na choroby wynikające z nadmiernego gromadzenia się niezdatnych do zmetabolizowania pierwiastków: te, zastępując w procesach chemicznych inne, mogą zaindukować powstanie niebezpiecznych zespołów chorobowych - począwszy od klasycznych objawów zatrucia metalami ciężkimi, a skończywszy nawet na mutacjach i neurodegeneracjach wynikających z gromadzenia się nadmiernych ilości toksycznych metali w komórkach nerwowych - prowadząc do ich śmierci. Nie sposób jest zliczyć wszystkie procesy, które doprowadzają do negatywnych skutków dla organizmów żywych. A nie jest to przecież jedyna kwestia, która dotyczy odpowiedzialnej filtracji w przedsiębiorstwach metalurgicznych.

 

Stosowanie odpowiedniej filtracji, a także sumienna konserwacja systemu oraz reagowanie na jej wszelkie awarie to praktyka, która pozwala na uzyskanie oszczędności w firmie. To bardzo istotne, ale skupmy się na korzyściach dla atmosfery, środowiska naturalnego. Człowiek pozbawiony ochrony przed takimi zanieczyszczeniami będzie prędzej zapadał na pylicę, na astmę, w średnim wieku będzie cierpieć z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a w dalszej perspektywie będzie żył zdecydowanie krócej. Używając na przykład odpowiedniej włókniny filtracyjnej w miejscach o bardzo dużym zanieczyszczeniu powietrza, jesteśmy w stanie istotnie zmniejszyć negatywny wpływ wyżej wymienionych związków na ludzkie zdrowie.

 

Przemysł meblarski.

 

Drewno jest jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców w sektorze meblarskim. Ten ograniczony zasób, pozyskiwany w środowisku naturalnym, jest szczególnie wrażliwy. Niektóre obszary geograficzne padły ofiarą znacznego wylesienia. Każdego roku na świecie wycina się prawie 7 miliardów dużych drzew, które nie są zastępowane innymi (łączna powierzchnia 200 000 km2). Na przykład w Indonezji dwie trzecie wyrębu jest nielegalne. W Rumunii w ciągu ostatnich 20 lat zniknęło 366.000 hektarów lasów. Jednakże potrzeba stuleci, aby ogołocone lasy zregenerowały się i powróciły do pierwotnego stanu. W tym tempie szacuje się, że wszystkie lasy tropikalne wyginą za około 50 lat

 

Przemysł meblarski wykorzystuje również kilka rodzajów materiałów syntetycznych, które mogą podwoić negatywny wpływ na środowisko poprzez tworzenie zanieczyszczeń w fazie produkcji, jak również pod koniec życia mebli - wtedy, gdy należy je zutylizować. Trzeba mieć na względzie także to, że w niektórych miejscach jeszcze “normą” jest palenie takich rzeczy.

 

Tworzywa sztuczne i syntetyki są w większości produkowane z paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa. Jednak te delikatne i naturalne zasoby nie są niewyczerpalne, a ich wydobycie może zniszczyć całe ekosystemy. Nie wspominając o tym, że użycie niektórych z tych materiałów w fazie produkcji mebli (farby, lakiery, lakierobejce, tusze, farby, kolory, kleje i spoiwa) generuje głównie niebezpieczne gazy cieplarniane. Wykorzystując te surowce, przemysł meblarski przyczynia się do zanieczyszczenia naszej planety - ale nie tylko. Właściwie, to zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka są tożsame z tym, co mówi się o przemyśle farbiarskim i lakierniczym - ze względu na używane narzędzia do produkcji mebli. Nieużywanie odpowiedniej ochrony przez pracowników, skąpstwo na środkach osobistego chronienia się przed skutkami chemikaliów w prostej linii prowadzą do degradacji ludzkiego życia i zdrowia - włączając w to choroby przewlekłe oraz stany nagłe takie jak udary, ataki serca.

 

Filtracja jest istotna dosłownie wszędzie

Nie tylko w tych branżach ochrona filtracyjna jest szalenie istotna. Podaliśmy jedynie przykłady sytuacji, w których dochodzi do skrajnych stanów powodowanych przez zanieczyszczenia. Warto o tym pamiętać za każdym razem, gdy zastanawiamy się nad ochroną filtracyjną w naszej firmie. Nasi pracownicy, my sami i nasze środowisko na to absolutnie zasługujemy - wszyscy. Zapraszamy Państwa do kontaktu z ekspertem firmy FILTERM, który doradzi w kwestii odpowiedzialnej i skutecznej filtracji.