Czy samochody zanieczyszczaja powietrze? Fakty i mity

Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z samochodów są bardzo istotnym problemem dla całego świata. Silna urbanizacja na niektórych terenach, a także bardzo duża ilość aut w przeliczeniu na jednego mieszkańca i słabo rozwinięte zbiorkomy powodują, że samochody w dalszym ciągu są najważniejszym środkiem transportu dla wielu ludzi. Problematyczny jest także udział aut starszych, o gorszych systemach oczyszczania spalin wśród ogólnopopulacyjnej floty.

 

Istnieje mnóstwo kwestii, które należy podnieść, myśląc o zanieczyszczeniu powietrza powodowanego przez samochody. Jedne dotyczą bezpośrednio emisji szkodliwych związków przez auta, inne natomiast - dotykają wpływu produkcji pojazdów na środowisko naturalne. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich czynników jest to, że do powietrza dostają się związki chemiczne, które są szczególnie szkodliwe dla organizmów, w tym dla człowieka. Problemem są gazy cieplarniane, ale nie tylko - to także pyły PM (cząstki stałe), tlenki azotu i spaliny pochodzące ze spalania węglowodorów.

 

Zanieczyszczenia komunikacyjne to wprowadzanie do środowiska szkodliwych związek przez pojazdy silnikowe. Materiały te mają szereg negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego i ekosystemu. Transport jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w wielu krajach na całym świecie ze względu na dużą liczbę pojazdów poruszających się obecnie po drogach. Wzrost siły nabywczej oznacza, że coraz więcej ludzi może sobie pozwolić na samochody, a to jest niekorzystne dla środowiska. Zanieczyszczenie pochodzące z pojazdów wzrasta w alarmującym tempie z powodu postępującej urbanizacji Europy oraz krajów Dalekiego Wschodu. Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy na obszarach miejskich, zwłaszcza w dużych miastach, stało się poważnym problemem. Zanieczyszczenia pochodzące z pojazdów zaczęły dawać o sobie znać poprzez takie objawy, jak kaszel, ból głowy, nudności, podrażnienie oczu, różne problemy z oskrzelami i wzrokiem. Wszystko to może mieć dokładnie taki sam skutek, jak wdychanie mgły lakierniczej bez stosowania rozwiązań typu Paint Stop.

 

Najważniejsze zanieczyszczenia pochodzące z samochodów na całym świecie

 

Ozon - podstawowy składnik smogu miejskiego, powstaje, gdy węglowodory i tlenki azotu - substancje chemiczne uwalniane podczas spalania paliw samochodowych - wchodzą w reakcję ze światłem słonecznym. Choć w górnych warstwach atmosfery jest on korzystny, na poziomie gruntu może podrażniać układ oddechowy, powodując kaszel, duszenie się i zmniejszenie pojemności płuc.

 

Cząstki stałe - te cząstki sadzy, metali i pyłków nadają smogowi mętny kolor. Wśród zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów drobne cząstki stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ wnikają głęboko do płuc.

 

Tlenki azotu - te zanieczyszczenia pochodzące z pojazdów mogą powodować podrażnienie płuc i osłabiać odporność organizmu na infekcje układu oddechowego, takie jak zapalenie płuc i grypa. Ponadto przyczyniają się do powstawania ozonu i cząstek stałych.

 

Tlenek węgla - ten bezwonny, bezbarwny gaz powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak benzyna. Samochody osobowe i ciężarowe są źródłem prawie dwóch trzecich tego zanieczyszczenia. Wdychany CO blokuje transport tlenu do mózgu, serca i innych ważnych narządów w organizmie człowieka. Noworodki i osoby cierpiące na choroby przewlekłe są szczególnie podatne na skutki działania CO.

 

Dwutlenek siarki - pojazdy silnikowe wytwarzają to zanieczyszczenie w wyniku spalania paliw zawierających siarkę, zwłaszcza oleju napędowego. Może on reagować w atmosferze, tworząc drobne cząsteczki, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia małych dzieci i astmatyków.

 

Efekty zanieczyszczeń powietrza pochodzących z aut

Główną przyczyną zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów jest szybko rosnąca ich liczba. Inne czynniki powodujące zanieczyszczenie środowiska przez pojazdy na obszarach miejskich to silniki dwusuwowe, zła jakość paliwa, stare pojazdy, nieodpowiednia konserwacja, duże natężenie ruchu, zły stan dróg oraz stare technologie motoryzacyjne i systemy zarządzania ruchem.

 

Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery prowadzi do zubożenia warstwy ozonowej, a to powoduje globalne ocieplenie. Skutkiem tego są niekorzystne zjawiska pogodowe, które często powodują straty materialne i straty w ludziach. Globalne ocieplenie jest przedmiotem troski wielu ważnych rządów światowych i podejmowane są celowe wysiłki, aby je ograniczyć. Gdy warstwa ozonowa jest zubożona, szkodliwe promienie ultrafioletowe słońca mogą docierać do dolnej powierzchni Ziemi i szkodzić ludziom oraz innym organizmom żywym na naszej planecie. Są kraje, w których jakość powietrza jest tak niska, że ludzie noszą maski, aby ograniczyć ilość wdychanych szkodliwych substancji. Nie jest to powód do radości, ponieważ oprócz tego, że trzeba chodzić z maską przez cały dzień, co nie jest wygodne, istnieje także możliwość powikłań zdrowotnych. Kraje, w których występuje duża liczba starych pojazdów, zazwyczaj mają z tym problem. Z tego powodu wiele rządów zakazało importu pojazdów starszych niż określone lata.

 

Zanieczyszczenia te mogą prowadzić do infekcji płuc i raka. Jak wiadomo, węglowodory nie są zbyt korzystne dla ludzkiego zdrowia. Mogą powodować choroby serca, nasilać astmę, uszkadzać centralny układ nerwowy i utrudniać oddychanie. Rozlane paliwo może również wpływać na zdrowie roślin i życia morskiego. Jeśli nie są kontrolowane, mogą prowadzić do śmierci. Leczenie chorób takich jak rak wymaga dużych nakładów finansowych. Gdy ludność danego kraju w większości choruje - gospodarka staje w miejscu, ponieważ wzrost jest zazwyczaj uzależniony od zdolności ludzi do pracy i uzyskiwania dochodów. Oczyszczanie atmosfery jest poważnym problemem w skali globalnej - z tego powodu co roku odbywa się wiele szczytów klimatycznych, na których uzgadnia się odpowiedzialność poszczególnych krajów za redukcję emisji gazów cieplarnianych. Kraj, który ma wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza przez pojazdy, ryzykuje utratę reputacji i pozycji na arenie międzynarodowej. Większość ludzi nie będzie chętnie odwiedzać krajów, o których wie, że może to być szkodliwe dla ich zdrowia. To z kolei spowoduje zmniejszenie liczby turystów odwiedzających te kraje, a w konsekwencji utratę dochodów z wymiany zagranicznej.

 

Tlenki azotu przyczyniają się do powstawania silnie korozyjnego smogu, który przyspiesza rdzewienie pojazdów. Gdy tlenek azotu rozpuszcza się w deszczu, powstaje kwaśny deszcz. Woda zebrana z tego typu deszczu nie nadaje się do spożycia przez ludzi, rośliny i zwierzęta. Te złe skutki zanieczyszczenia pojazdów są powodem, dla którego każdy człowiek powinien być odpowiedzialny za zmniejszenie lub wyeliminowanie zanieczyszczenia środowiska. Działania małej grupy mogą narazić na szkodę całe społeczeństwo.

 

Co możemy zrobić, aby ograniczyć efekt zanieczyszczeń pochodzących z samochodów?

Niewiedza nie jest błogosławieństwem, a edukacja jest zdecydowanie kluczem do sukcesu. Wielu ludzi nie przejmuje się skutkami zanieczyszczeń, ponieważ nie są ich świadomi. Nie można walczyć o ochronę tego, co się ceni, nie wiedząc o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Prowadzenie edukacji obywatelskiej przez służby rządowe i organizacje pozarządowe może odegrać ogromną rolę w uświadamianiu społeczeństwu, jak realne są skutki zanieczyszczeń i jak ich redukcja może uczynić świat lepszym miejscem do życia. Można to robić za pośrednictwem organizatorów społecznych lub poprzez nauczanie w szkołach w ramach programu nauczania. Ciągłe mówienie o potrzebie ograniczenia zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów bez uświadamiania ludziom, dlaczego jest to konieczne, przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego. Poczucie odpowiedzialności powinno być kultywowane w każdym człowieku, tak aby istniało pragnienie i chęć robienia tego, co słuszne. Tworzenie dobrych przepisów, które przewidują wyzwania współczesnego świata w zakresie ograniczania zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów, może być bardzo pomocne w ich łagodzeniu. Prawodawcy powinni opracować przepisy, które skłonią ludzi do podjęcia koniecznych działań w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów. Przepisy te mogą obejmować ograniczenie wieku pojazdów, które mogą być importowane, określenie wytycznych dotyczących warunków zdatności pojazdów do ruchu drogowego oraz utworzenie agencji, które zajmą się paliwami alternatywnymi.

 

O ten punkt dbać może każdy z nas. Regularna konserwacja samochodu to coś, dzięki czemu auto działa optymalnie i do atmosfery przedostaje się mniej zanieczyszczeń. Należy regularnie wymieniać filtry oleju, olej silnikowy i smarować części ruchome. Niefrasobliwość jest powodem, dla którego niektóre pojazdy podczas jazdy po drogach wydzielają ciemny, szkodliwy dym. Jest to szczególnie szkodliwe dla osób znajdujących się na zewnątrz, ponieważ wdychają one dym i niebezpieczne substancje. Stare pojazdy należy wyrzucić lub zwrócić do firmy produkcyjnej, aby można było nabyć nowe. Przyczyniają się one w dużym stopniu do zanieczyszczenia środowiska, a także mogą powodować wypadki na drogach. Pozbycie się ich byłoby podwójną korzyścią. Niestety wiele osób przywiązuje do takich samochodów wartość sentymentalną, nie zdając sobie sprawy z tego, co to robi dla ekosystemu.

 

Już teraz czynimy spory postęp

Ten postęp widać chociażby w zakresie aut elektrycznych. Choć w dalszym ciągu rozwój baterii nie spowodował pełnego przejścia na napędy alternatywne i sam w sobie wymaga również sporego wpływu na środowisko, daje możliwość odcięcia się od paliw kopalnych - których zasoby w końcu się wyczerpią. To spory problem dla wszystkich społeczeństw na świecie.

 

Przez lata tworzyliśmy rozwiązania mające na celu usprawnienie silników polegających na spalaniu paliw - normy Euro i ich rozwinięcia powstały po to, aby ustalać maksymalny wpływ tych konstrukcji na środowisko. Katalizatorem tego postępu było wprowadzenie pierwszego - wtedy jeszcze prymitywnego - systemu oczyszczania spalin poprzez obecność sondy lambda w układzie wydechowym samochodu. Volvo w latach 70-tych XX. wieku pokazało, dokąd musi zmierzać motoryzacja, w której myśli się o zrównoważonym rozwoju oraz ochronie środowiska. Następnie, auta zaczęto wyposażać w szersze systemy oczyszczania spalin (sondy lambda właściwe i diagnostyczne, zespół sond lambda dla konkretnych cylindrów - tu przede wszystkim auta 6-cylindrowe lub w układzie V lub W). Potem zaczęto rozglądać się za taktykami oczyszczania spalin w sposób chemiczny: stąd jest AdBlue - związek chemiczny będący w zasadzie mocznikiem, który redukuje ilość cząstek stałych “wydalanych” przez silniki samochodów.

 

Istotne jest także to, by rzetelnie podchodzić do kwestii przeglądów cyklicznych. Diagnosta powinien sprawdzać wszystkie elementy samochodu - włącznie z normami emisji spalin oraz stopniem wyeksploatowania części. Utylizowanie tych uszkodzonych lub złe wskazania miernika to ogromny problem dla środowiska naturalnego, które cierpi - tutaj głównie z powodu niefrasobliwości kierowców oraz olewactwa diagnostów, którzy też nierzadko - po prostu dostają pieniądze za dopuszczenie auta do ruchu. Istnieją również inne metody ochrony naszej planety.

 

Co jeszcze można zrobić?

 

Nie zaszkodzi korzystać z alternatywnych środków transportu, nawet jeśli ma się samochód. Można jeździć do pracy rowerem, pociągiem lub autobusem. Jeśli miejsce pracy nie znajduje się daleko od miejsca zamieszkania, można również chodzić pieszo. Jazda na rowerze i chodzenie pieszo to świetne opcje ćwiczeń i dbania o kondycję fizyczną. Wiele osób wychodzi z pracy, gdy są już zmęczone i nie mają czasu na ćwiczenia fitness, więc jest to świetna opcja, aby zachować zdrowie. Jest to także tańsze rozwiązanie w porównaniu z korzystaniem z samochodu, który nadal wymaga tankowania, konserwacji i kilku dolarów opłaty za parking. Korzystanie z tych alternatywnych środków transportu to mądry wybór. Osoby mieszkające w tej samej okolicy i pracujące w tym samym miejscu powinny rozważyć wspólne przejazdy samochodem.

 

Stan środowiska naturalnego jest w naszych rękach. Wiele dla polepszenia naszego wspólnego komfortu życia możemy zrobić już teraz. W FILTERM promujemy postawy, które zmierzają do wspólnego dobra nas wszystkich. Edukacja oraz informowanie na temat najlepszych praktyk odnośnie ochrony środowiska to nasz wspólny obowiązek.