Jak filtracja chroni srodowisko? Sprawdz koniecznie!

Ochrona środowiska naturalnego to powinność każdego z nas. Filtracja ma za zadanie nie tylko zabezpieczać produkty procesów technologicznych, sprzedawane przez nas artykuły, same procesy i pracujących w zakładzie ludzi, ale także ograniczać nasz wpływ na środowisko naturalne. W obecnych czasach jest to tym istotniejsze, że z kondycją Ziemi jest niestety coraz gorzej.

 

Zanieczyszczenie powietrza to skażenie środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego przez jakikolwiek czynnik chemiczny, fizyczny lub biologiczny, który zmienia naturalne właściwości atmosfery. Powszechnymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są domowe urządzenia spalania, pojazdy mechaniczne, zakłady przemysłowe i pożary lasów. Zanieczyszczenia o dużym znaczeniu dla zdrowia publicznego obejmują pył zawieszony, tlenek węgla, ozon, dwutlenek azotu i dwutlenek siarki. Zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń powoduje choroby układu oddechowego i inne oraz jest ważnym źródłem zachorowalności i śmiertelności.

 

Dane WHO pokazują, że prawie cała populacja świata (99%) oddycha powietrzem, które przekracza limity zalecane przez WHO i zawiera wysokie poziomy zanieczyszczeń, przy czym kraje o niskich i średnich dochodach są najbardziej narażone na te czynniki. Jakość powietrza jest ściśle związana z klimatem Ziemi i ekosystemami na całym świecie. Wiele czynników powodujących zanieczyszczenie powietrza (np. spalanie paliw kopalnych) jest również źródłem emisji gazów cieplarnianych. Polityka mająca na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza stanowi zatem strategię korzystną zarówno dla klimatu, jak i dla zdrowia, zmniejszając obciążenie chorobami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, a także przyczyniając się do krótko- i długoterminowego łagodzenia zmian klimatu. Połączone skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwach domowych są związane z 7 milionami przedwczesnych zgonów rocznie. Źródła zanieczyszczenia powietrza są wielorakie i zależą od kontekstu. Główne źródła zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz obejmują energię wykorzystywaną przez mieszkańców do gotowania i ogrzewania, pojazdy, wytwarzanie energii, rolnictwo/spalanie odpadów oraz przemysł. Polityka i inwestycje wspierające zrównoważone użytkowanie gruntów, czystszą energię i transport w gospodarstwach domowych, energooszczędne budownictwo mieszkaniowe, wytwarzanie energii, przemysł i lepszą gospodarkę odpadami komunalnymi mogą skutecznie zmniejszyć kluczowe źródła zanieczyszczenia powietrza.

 

Filtracja w służbie środowisku

Doskonale widać, że w powyższych kwestiach - filtracja ma naprawdę sporo do powiedzenia. Dużo robi się w zakresie tego, abyśmy w bardziej zrównoważony sposób korzystali ze środowiska naturalnego, wprowadzali polityki przeciwdziałania wytwarzaniu zbyt wielu zanieczyszczeń. Ale nie tylko to jest istotne. Jak chodzi o przemysł - tutaj widać, że również można wiele zrobić. Cząstki stałe, które pochodzą ze spalania paliw kopalnych, procesów technologicznych, a także zanieczyszczenia chemiczne - poprzez kontaminację środowiska przez niebezpieczne związki chemiczne - to wszystko doprowadza do przedwczesnych śmierci wielu istnień - nie tylko na terenach o gorszych dochodach per capita. Zanieczyszczenia to problem każdego z nas i prawdopodobnie większość z nas na co dzień oddycha zanieczyszczonym w różny sposób powietrzem - a już szczególnie w okresie zimowym.

 

Włókniny filtracyjne, włókniny ogółem to bardzo potężne produkty w filtracji, które nie tylko zatrzymują niebezpieczne cząstki w sobie, ale i separują ludzi, maszyny, produkty naszej pracy od różnych czynników szkodliwych. Używa się ich w niemal każdej gałęzi przemysłu - jak nie w każdej! Bardzo skuteczne w walce z zanieczyszczeniami, łatwe w aplikacji i zazwyczaj uniwersalne - mogą być stosowane na właściwie każdym etapie filtracji i świetnie sprawdzają się w przypadku większości drobin i zawiesin. Mogą być równie skuteczne w walce z chemicznymi, jak i typowo fizycznymi zanieczyszczeniami - a ich utylizacja jest prosta i może odbywać się w ekologicznych dla środowiska warunkach. Właśnie dlatego branża filtracyjna tak mocno wpływa na środowisko naturalne - ale nie tylko dlatego.

 

Filtry HEPA, jako takie które mogą zatrzymywać naprawdę małe cząstki - również są bardzo istotne w kontekście zatrzymywania zanieczyszczeń, które trafiają do środowiska. Znane jako “wysokowydajne filtry” z języka angielskiego, stanowią standard który używany jest nie tylko do ograniczania wpływu człowieka na środowisko, ale również do ochrony ludzi oraz procesów technologicznych przed zgubnymi efektami bytności wokół nas różnych czynników szkodliwych. Wielość zastosowań dla filtrów HEPA to ogromna siła, którą często wykorzystuje się w przemyśle. Użytkując filtry HEPA, ogranicza się naprawdę mnóstwo zanieczyszczeń, które w normalnych warunkach byłyby emitowane wprost do środowiska naturalnego.

 

Również i filtry kieszeniowe oraz kasetowe - łatwe w aplikacji, mające szerokie zastosowanie w różnych warunkach, a także świetnie przystosowane do pracy z naprawdę mocnymi zanieczyszczeniami - to wszystko, czego powinno się używać w przemyśle, aby ograniczać wpływ człowieka na środowisko. Wykonane z tkanin syntetycznych lub naturalnych, świetnie chłonne i z wieloma sposobami mocowania na ramach zbudowanych z tworzyw sztucznych i metali, trwałe i odporne na czynniki środowiskowe. Warto jedynie pamiętać o tym, by podawać konkretne wymiary dla nich oraz dobierać materiały, z których są wykonane do naszych potrzeb.

 

Używane w lakierniach filtry kartonowe harmonijkowe, włókniny typu Paint Stop - jako koronne filtry używane w branży lakierniczej, też są niezwykle istotne w zakresie blokowania działania niepożądanych cząstek pochodzących z lakierni w środowisku naturalnym. Niesamowicie łatwe w aplikacji i niezwykle bezkompromisowe w walce z takimi cząstkami - doskonale separują gleby, powietrze przed działaniem składników niezwykle szkodliwej mgły lakierniczej, która jest bardzo dużym problemem w przypadku oddziaływania na gleby, rzeki oraz organizmy żywe. Trzeba pamiętać o tym, że w skład używanych w lakierni chemikaliów często znajdują się metale ciężkie, związki o długich łańcuchach węglowodorowych, które mogą być bardzo toksyczne dla zwierząt, ludzi i roślin. Wydostawanie się z lakierni takich związków może być naprawdę kłopotliwe i przy dużym wolumenie przemysłu - stanowić ogromne wyzwanie dla ekosystemów. Używanie odpowiednich filtrów jest kluczowe - liczy się także ich jakość, ale i podejście do ich konserwacji. Stąd też, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wspomnieli o czymś takim, jak odpowiedzialna filtracja.

 

Odpowiedzialna filtracja odpowiedzią na problemy środowiska

Nie jest tajemnicą, że przemysł szkodzi środowisku - przemawiają za tym istotne dane. Trzeba jednak pamiętać również o tym, co poza tym możemy zrobić dla niego - mówiąc o tym, co stoi niejako “obok” filtrów. Warto odnieść się chociażby do tego, jak należy utylizować zużyte filtry: składowane w odpowiednich zakładach i przeznaczane do utylizacji lub recyklingu - mogą być same w sobie korzystne dla środowiska. Nie należy doprowadzać do tego, by filtry trafiały na nielegalne, dzikie wysypiska lub stanowiły paliwo dla kotłów na paliwo stałe: nie dość, że te cząstki, które odfiltrowaliśmy trafią do atmosfery, to w dodatku odbędzie się to z jeszcze większą szkodą. Procesy spalania tworzą nowe, niebezpieczne produkty, które mogą być zabójcze dla roślin i organizmów żywych!

 

Aby filtracja była jak najbardziej efektywna, należy używać głównie najwyższej jakości filtrów z odpowiednimi atestami. Jeżeli filtracja w naszych przedsiębiorstwach będzie nieefektywna - będziemy zużywać więcej filtrów, a dodatkowo - i tak nie uda nam się odfiltrować wszystkich zanieczyszczeń. Używanie prawidłowych filtrów o odpowiednich wymiarach również jest kluczowe - głównie dlatego, że w wielu przypadkach zaniechania na tym polu mogą doprowadzić np. do większych rachunków za energię elektryczną. Ta nie bierze się w naszych warunkach w stu procentach ze źródeł odnawialnych w stu procentach, więc ma to kluczowe znaczenie. Dodatkowo, ochrona ludzi w rzetelny sposób to także sposób na ochronę środowiska wprost! Służba zdrowia także zużywa energię - czym więcej jest pacjentów, tym bardziej ma to znaczenie. Warto o tym pamiętać!

 

Filtry wymieniane na czas zapewniają odpowiednią skuteczność, brak “wycieku” zanieczyszczeń, a rzetelne serwisowanie instalacji filtracyjnej to nie tylko coś, co jest wymagane przez przyjęty harmonogram, a pełen obowiązek który kierujemy wprost na środowisko naturalne, które przecież zostawiamy w spadku naszym dzieciom, przekazujemy kolejnym pokoleniom. Trzeba dbać o to, byśmy wszyscy żyli na czystej i przystępnej zdrowotnie planecie. Jesteśmy to winni każdemu organizmowi żywemu, pięknym krajobrazom oraz roślinom, które dbają o to, by w atmosferze znajdował się tlen.

 

Filtracja przyjazna dla środowiska

FILTERM z dumą krzewi wszelką wiedzę, która przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Przy obecnym stanie rozwoju branży filtracyjnej, jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jeżeli zależy Ci na tym, aby zadbać o środowisko - zapytaj o nasze wydajne, skuteczne i trwałe filtry, które pokocha Twoja fabryka i która działa na korzyść środowiska. Zaufaj FILTERM i skontaktuj się z nami już dziś!