Szczegolne zastosowania filtrow - zabezpieczenia istotne w przemysle

Wiele osób, które nie są zaznajomione z branżą filtracyjną - dziwi się, że istnieje takie pojęcie jak “zabezpieczenia” niejako wbudowane w filtry. W niektórych branżach jest to nie tyle “fababeria” co absolutna konieczność. Brak szczególnych zabezpieczeń w filtrze może doprowadzić do wybuchu, pożaru lub bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Ale i nie tylko - może być również tak, że ze względu na brak zabezpieczenia - filtr będzie działać krócej i może spowodować nieprzewidziane awarie.

 

Przemysł jest pojęciem tak szerokim, że trudno wskazać zupełnie jednolite typy zabezpieczeń. Ale aby ustalić odpowiednią wykładnię definicyjną - wykonanie filtra lub inaczej: zabezpieczenie to wprowadzenie takiej technologii wytwarzania filtra, która zwiększa jego skuteczność w zetknięciu się z określonym zjawiskiem fizycznym lub specjalnymi warunkami. Wiadomo o tym, że filtry bardzo często pracują w bardzo trudnych warunkach, na przykład w środowisku żrącym - takim, w którym zwykły filtr mógłby nie dać sobie rady. Wiemy również o tym, że określone zanieczyszczenia w kontakcie z wyładowaniem elektrostatycznym mogłyby ulec zapłonowi i wywołać pożar. Aby nie dopuścić do takich sytuacji - dobrze jest, aby nasz filtr spełniał określone normy oraz był wyposażony w systemy pozwalające na równą walkę z warunkami lub zjawiskami.

 

W FILTERM bardzo często nasi klienci pytają nas o określone rodzaje wykonań filtrów. To oznacza, że nasze usługi trafiają do bardzo zróżnicowanych przedsiębiorstw z przeróżnych warstw. Odpowiedzialna filtracja - czyli ogół zachowań oraz standardów które pozwalają na skuteczniejszą ochronę środowiska lub zwyczajnie na bardziej świadome użycie produktów z branży filtracyjnej to także używanie określonych rodzajów ochrony w konkretnych warunkach. Podstawową powinnością każdej z osób, która zarządza fabrykami jest to, aby każdy wewnątrz (i na zewnątrz też!) był bezpieczny tak mocno jak tylko się da. Dlatego nie można dać sobie przestrzeni na jakiekolwiek zaniechanie w tej materii. Jeżeli tylko możemy potrzebować określonego rodzaju ochrony w naszym filtrze - musimy takowej użyć, aby nasi pracownicy, klienci oraz osoby postronne nie odczuwały negatywnych skutków naszej bytności na terenie i wokół naszej fabryki.

 

Specjalne rodzaje ochrony. Zabezpieczenia stosowane w filtrach

Jednym z najczęściej wybieranych “specjalnych wykonań” filtrów jest takie, które zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym. Te powstają bardzo często w wyniku tarcia między sobą cząsteczek o odpowiedniej polaryzacji - wtedy ładunki elektryczne przeskakują w postaci iskry, uwalniając światło w paśmie widzialnym (lub też i niewidzialnym) oraz energię. Jeżeli tylko ilość takiej energii jest odpowiednia - może dojść do zapłonu tego, co znajduje się w środku. Czym jest wyładowanie elektrostatyczne - można przekonać się łatwo poprzez energiczne pocieranie skarpetami o dywan i następnie dotknięcie metalowego elementu lub kogoś. Przeskakująca iskra spowoduje u nas jedynie lekki dyskomfort, który nazywamy “kopnięciem prądu”. Jest to jednak zbyt mało natężony prąd o niewystarczającym dla nas napięciu - aby zrobić nam krzywdę. Trzeba jednak wiedzieć, że taka sama iskra która przeskoczy we wnętrzu napełnionego filtra - może spowodować wybuch lub pożar.

 

Łatwo wyobrazić sobie to nawet w lakierni, gdzie przecież w filtrach gromadzi się dużo łatwopalnych cieczy - również takich, które intensywnie parują. Jeżeli w filtrze przeskoczy iskra i ta akurat będzie w stanie zapalić gaz, ciecz lub nawet zestaloną substancję o dużej pojemności cieplnej (na przykład opiłki z żelaza lub magnezu) - dojdzie do bardzo niebezpiecznej sytuacji. W Stanach Zjednoczonych donoszono o pożarach oraz wybuchach powodowanych przez brak zabezpieczenia antyelektrostatycznego - w 2017 roku doszło do pożaru, w którym zginął jeden pracownik, a ponad setka wymagała interwencji lekarza. Powodem było przetarcie zbiornika z cieczą za pomocą rękawa. Zupełnie przypadkowa rzecz - jednak zawiodły zabezpieczenia antyelektrostatyczne. Nowoczesne filtry z zabezpieczeniem antyelektrostatycznym mają wewnątrz domieszki włókien o niskim potencjale elektrycznym - tak, aby między włóknami, a zgromadzonymi zanieczyszczeniami nie dochodziło do reakcji elektrycznych o wysokim potencjale zagrożenia wybuchem.

 

W filtrach workowych stosuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe, które między innymi sprowadzają ciśnienie do poziomu niskiego zagrożenia wybuchem. Nie da się doprowadzić do absolutnego braku takiego zagrożenia. Stąd też, po to reguluje się ciśnienie w takich miejscach, aby ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowej było jak najniższe. O przydatności filtrów w szczególnych zastosowaniach mówią certyfikaty oraz normy, którym one odpowiadają. Jednak specjalne wykonanie filtra nie chroni nas w pełni, trzeba również mieć na uwadze inne czynniki - między innymi jest to instalacja przeciwwybuchowa oraz spełnienie norm bezpieczeństwa. Między innymi kształt urządzenia w którym znajduje się filtr, jego pojemność, a także i zachowanie naszych pracowników. Bo na przykład, jeżeli nie wyznaczymy strefy zagrożenia wybuchem - wtedy nie pomoże nam nawet to, że filtr jest zabezpieczony przed tym, aby wewnątrz nie przeskakiwały iskierki.

 

A skoro mówimy już o ogniu - warto wspomnieć o tym, co normy mówią o zagrożeniu pożarem. W wielu fabrykach stosuje się między innymi maty filtracyjne odporne na ogień - takie filtry są odporne na działanie otwartego ognia o określonej temperaturze (mówi o tym norma DIN 53438-F1). Tam znajduje się również lista filtrów, które mogą być swobodnie używane w firmach, gdzie występuje wysokie ryzyko zaprószenia ognia lub wybuchu. Certyfikaty niepalności przydają się nam nie tylko wtedy, gdy mamy do czynienia ze środowiskami, gdzie zaprószenie ognia jest nie tyle kwestią czasu co możliwością - filtry bardzo często przecież składujemy w magazynach. Ogień ma to do siebie, że dobrze trawi te elementy, które mają niską pojemność cieplną - a w skrócie: takie, które wymagają niewielkiego działania ognia by same stać się paliwem dla dalszego trwania procesów podtrzymujących spalanie. Takie materiały jak polipropylen lub poliester są pochodzenia sztucznego i zazwyczaj - ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne - po prostu kiepsko podtrzymują procesy spalania. Jeżeli filtr nie stanie się paliwem dla dalszego pożaru - jest możliwość szybszego zagaszenia ognia lub nawet taki pożar może w ogóle się nie rozprzestrzenić. Przestrzegamy często naszych klientów, że takie sytuacje jak pożar należy rozpatrywać nie tylko w kontekście pracujących filtrów - ale także i tych, które mamy “w zapasie” - po to, żeby ich użyć w przyszłości.

 

Zabezpieczenie przed agresywnym środowiskiem chemicznym

W takich miejscach jak fabryki z branży chemicznej - bardzo często jest to, aby nasz filtr charakteryzował się odpornością przed chemikaliami. Często związki chemiczne w takich miejscach są żrące, mają właściwości przyspieszające proces korozji lub powodują zmiany we właściwościach fizycznych materiałów, z których typowo tworzy się filtry różnych branż. Trzeba mieć na uwadze, że czasami domieszka niektórych metali może powodować, że filtr jest już znacznie bardziej odporny na działanie chemikaliów. Trzeba pamiętać o tym, że nie tylko medium filtracyjne, ale i na przykład mocowanie lub ramka powinny być podobnie odporny na tego typu rzeczy. W przeciwnym razie nasza firma będzie mniej chroniona przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi poprzez błąd w doborze filtra. Trzeba mieć także na uwadze inne czynniki - jeżeli w fabryce stosuje się promieniowanie jonizujące lub jakiekolwiek elementy dobrze pochłaniające materiały radioaktywne - powinniśmy unikać metalowych domieszek - metal odpowiednio napromieniowany sam może stać się źródłem dalszego skażenia!

 

Bezpieczna firma dzięki filtrom specjalnego przeznaczenia

Nie musimy dużo mówić o tym, dlaczego powinniśmy stosować takie zabezpieczenia jakie są potrzebne realnie w naszej fabryce. Nawet, jeżeli nie dojdzie do poważnego wypadku w naszej fabryce - może okazać się, że nasze filtry nie będą pracować tak długo jakbyśmy chcieli - na przykład wtedy, gdy żrące chemikalia będą doprowadzać do wypalania się całych połaci mediów filtracyjnych. Niska skuteczność filtra oznacza zagrożenie dla ludzi i zwierząt, a na to nie możemy sobie pozwolić w naszej fabryce. W FILTERM opowiadamy naszym klientom o scenariuszach które nie muszą się wydarzyć - ale jednak mogą. Trzeba o tym pamiętać.

 

Każdy z nas jest odpowiedzialny za tworzenie dobrze zabezpieczonych miejsc pracy. Branża filtracyjna rozwinęła się w ostatnich latach tak mocno, że jest w stanie chronić również przed szczególnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z zagrożeń fizycznych lub chemicznych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. FILTERM to miejsce, w którym chętnie mówimy naszym klientom o bezpiecznej i świadomej filtracji!