Wymiana filtrow, wydajnosc i przepuszczalnosc - jaka jest korelacja?

Czy można jakkolwiek skorelować wymianę filtrów z wydajnością tych akcesoriów oraz ich przepuszczalnością? Można w ciemno powiedzieć, że ma to ogromne znaczenie. Mimo, że wiele rozwiązań wykorzystywanych w branży filtracyjnej to produkty bardzo trwałe - warto dbać o ich regularny serwis i/lub wymianę.

 

Każdy z filtrów stosowanych w nowoczesnym przemyśle ma swoją określoną trwałość, która jest uzależniona od tego, w jakim otoczeniu będzie pracować, jakie będzie natężenie zanieczyszczeń i jakie to będą zanieczyszczenia. Warto wiedzieć o tym, że zanieczyszczenia pochodzące z farb oraz lakierów są szczególnie trudne i wymagają szczególnych metod zabezpieczenia filtracyjnego - właśnie dlatego powstały takie rozwiązania jak Paint Stop i to właśnie dzięki nim można mówić o dobrym zabezpieczeniu lakierni oraz innych miejsc, w których odbywa się praca z farbami, olejami oraz lakierami.

 

Wymiana filtrów. Kiedy należy wymienić filtr?

To trudne pytanie - trudno jest wskazać interwały wymian konkretnych typów filtrów stosowanych w przemyśle. Stąd tak bardzo istotna jest regularna konserwacja, która powinna polegać przynajmniej na sprawdzeniu, czy z instalacją filtracyjną jest wszystko w porządku. Przeoczenie momentu, w którym należy wymienić filtr - jakiegokolwiek typu, może poskutkować tym, że jego wydajność będzie zaniżona, albo że… dojdzie do niespodziewanie wysokiego oporu powietrza w instalacji. To z kolei implikuje kolejne niekorzystne zjawiska, których efektem może być między innymi wyższy rachunek za prąd w odniesieniu do fabryki. W wielu przypadkach, nieoczekiwanie wysoki rachunek za prąd jest czymś nieoczywistym dla osób zarządzających fabryką i czasami trudno jest znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy. Dopiero wtedy, kiedy wszystkie inne miejsca nie wykazują nieprawidłowego działania, sprawdza się system wentylacyjny. I często okazuje się, że zwiększony opór powietrza jest powodem, dla którego rachunek za prąd jest tak wysoki. Dlaczego tak się dzieje?

 

Nowoczesne systemy wentylacyjne są stworzone w taki sposób, aby kompensować zmieniające się warunki pracy - co to oznacza? Mniej więcej tyle, że w momencie, gdy opór powietrza zwiększa się, zwiększają się parametry pracy urządzeń służących do wymuszania obiegu powietrza (na przykład wentylatorów). W całym okresie pracy systemu wentylacyjnego, zwiększające się jego parametry pracy mogą być niezauważone i trwać przez pewien okres. Najczęściej, poszukiwania źle działającego elementu zaczynają się, gdy rachunek za prąd jest za wysoki w stosunku do tego, jak układało się zużycie w poprzednich miesiącach. Najczęściej winien jest właśnie zapchany filtr - rzadziej dochodzi do awarii urządzeń, które pobierają zbyt dużo prądu mimo wykonywania dokładnie tej samej pracy, co zwykle. Jak wspomnieliśmy wyżej - właśnie dlatego tak istotne jest to, aby okresowo sprawdzać filtry, które są zainstalowane w systemie wentylacyjnym lub bezpośrednio mogą wpływać na jego pracę. W przeciwnym wypadku, może nas spotkać taka niespodzianka jak wykazaliśmy powyżej. Opór powietrza może zostać “dostrzeżony” przez czujniki i systemy wczesnego reagowania na wypadek awarii - jednak czasami trudno jest o tego typu udogodnienia.

 

W przypadku filtrów, dobrze jest ustalić pewne procedury na samym początku. Warto reagować również na sytuacje, które mogą doprowadzić do tego, że zużywanie się filtrów będzie zachodziło szybciej niż zazwyczaj. Każdorazowo, gdy dojdzie do zwiększenia się produkcji w danym przedsiębiorstwie i nie dojdzie przy tej okazji do modyfikacji systemu filtracyjnego, trzeba będzie tym bardziej założyć, że żywotność filtra skończy się znacznie szybciej niż wcześniej. I warto też powziąć pewien margines błędu - najlepiej w stronę wcześniejszego zużycia. Lepiej być przygotowanym na zużycie się elementu, niż zareagować dopiero w momencie, gdy dany element całkowicie się zużył.

 

Wróćmy raz jeszcze do wentylacji - w momencie, gdy zidentyfikujemy zwiększony opór powietrza i zapchane filtry wewnątrz - warto jest przeprowadzić dodatkowy audyt instalacji za pomocą proszków fluorescencyjnych UV - wtedy będziemy mieć pewność, że epizod związany z większym naporem powietrza nie uszkodzić przewodów. Warto mieć ten aspekt na uwadze, gdyż przedmuch z systemu wentylacyjnego będzie powodował kolejne niedogodności w postaci przedostania się szkodliwych substancji do wewnątrz fabryki oraz pracę systemu wentylacyjnego “na próżno” - pompując powietrze poza system, co również nie jest zbyt pożądanym zjawiskiem. Co jednak z samymi elektrycznymi lub elektronicznymi elementami systemów wentylacyjnych? Te, z powodu konieczności wykonania zwiększonej pracy, mogą zawodzić wcześniej. Ale nie tylko wtedy - w momencie, gdy przegapimy termin wymiany maty Paint Stop, może się okazać, że ta, zainstalowana w systemie wentylacyjnym dla ochrony wentylatora, przestanie spełniać swoje zadanie i drobiny farby osadzą się w delikatnej elektronice lub ruchomych elementach wentylatora.

 

Czym jeszcze może grozić niedopilnowanie wymiany filtra?

W przypadku wielu filtrów, niedopilnowanie wymian może skutkować przedostawaniem się zanieczyszczeń poza filtr - a tym samym, zanieczyszczanie powierzchni wokół niego lub nawet przeciekanie tych zanieczyszczeń to otoczenia. W przypadku tak newralgicznych zanieczyszczeń jak farby, lakiery, oleje - jest to absolutnie niedopuszczalny z uwagi na fakt, iż elementem, na którym osadzą się zanieczyszczenia mogą być produkty, przedmioty codziennego użytku w przedsiębiorstwie lub… organizmy żywe. Osadzenie się na skórze cząstek mgły lakierniczej nie jest szczególnie groźne, jednak może powodować nieprzyjemne alergie. Co jednak w sytuacji, gdy tego typu zanieczyszczenie zostanie zaaspirowane do płuc? Trudne w leczeniu zapalenia oskrzeli lub nawet płuc, stany podgorączkowe, bóle głowy, nowotwory. Nie można dopuszczać do tego, by pracownicy w naszej fabryce oddychali powietrzem, które nie jest odpowiednio oczyszczone - to my, jako zarządcy oraz przedsiębiorcy odpowiadamy za to, jakim powietrzem oddychają osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie. Pokpienie sobie tego spowoduje istotne szkody dla ludzi.

Dlatego tak bardzo jest to, aby po pierwsze: dbać o interwały wymian filtrów, po drugie o konserwację całego systemu i po trzecie: przeprowadzanie audytów szczelności instalacji za pomocą proszku fluorescencyjnego UV. Hołdowanie tym zasadom jest szalenie ważne w kontekście pracy całego przedsiębiorstwa.

 

Wymiana filtrów, a przepuszczalność oraz wydajność - trudno zaprzeczyć tej korelacji

Niewystarczająco częsta wymiana filtrów to ogromny problem dla wydajności systemu filtracyjnego i dla przepuszczalności każdego z nich - szczególnie, jeżeli te są zainstalowane wewnątrz wentylacji. Zwiększony opór można w prosty sposób zdiagnozować - chociażby wysokim rachunkiem za prąd. Jednak inne zwiastuny nieprawidłowo działającego filtra są znacznie bardziej trudne do wychwycenia. Regularne przeglądy instalacji oraz przynajmniej sprawdzanie stanu filtrów to coś, co warto robić regularnie i skrupulatnie