Zanieczyszczenie powietrza. Jak Polska wypada na tle Chin, Indii i USA?

Zanieczyszczenie powietrza to ogólnoświatowy problem - nie Polski. Warto wiedzieć o tym, że rosnąca konsumpcja oraz brak regulacji w zakresie emisji zanieczyszczeń, a ponadto niedostępność alternatywnych metod pozyskiwania energii stwarza ogromne ryzyko dla środowiska oraz ludzkiego zdrowia. Jak wygląda sytuacja Polski na tle Chin, Indii oraz USA?

 

Nie bez powodu w naszym zbiorczym zestawieniu umieszczamy te kraje. Chiny, Indie oraz Stany Zjednoczone to wiodące gospodarki, istotni emitenci w skali całego globu. Nie jest tajemnicą to, że Polska również ma spory problem z jakością powietrza - tzw. “niska emisja”, pochodząca w dużej mierze z kotłów na paliwo stałe w gospodarstwach domowych odpowiada za dużą część smogu. Ale nie tylko, bo to zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się także przedsiębiorstwa, które nie tylko nie dbają o czystość paliwa stosowanego do ogrzewania lub wspomagania procesów produkcyjnych, ale także w nieodpowiedni sposób podchodzą do kwestii filtracji.

 

Chiny - podstawowe dane klimatyczne. Czy w Państwie Środka dalej jest tak źle, jak się wydaje?

Co ciekawe, sytuacja w Chinach w 2020 roku była lepsza niż w latach wcześniejszych - ze względu na spowolnienie rozwoju przemysłu przez pandemię oraz z uwagi na wprowadzenie planu dla poprawy jakości powietrza. W 2020 roku miasta o najlepszej jakości powietrza to Haikou w południowochińskiej prowincji Hainan, Lhasa w południowo-zachodnim Tybetańskim Regionie Autonomicznym i Zhoushan we wschodniochińskiej prowincji Zhejiang. Anyang w prowincji Henan w środkowych Chinach, Shijiazhuang w prowincji Hebei w północnych Chinach i Taiyuan w prowincji Shanxi w północnych Chinach miały najgorszą jakość powietrza w kraju.

 

Wśród głównych zanieczyszczeń, gęstość PM2.5 stwierdzono na poziomie 33 mikrogramów na metr sześcienny. Gęstość sześciu głównych typów zanieczyszczeń, w tym PM2.5, PM10, O3, SO2, NO2 i CO spadła, zgodnie z danymi za ten rok. Emisja dwutlenku węgla spadła o 1 procent więcej niż w 2019 r. i o 18,8 procent więcej niż w 2015 r., realizując cel 13. planu pięcioletniego (2015-20).

 

W niektórych sektorach Chiny podjęły duże kroki w celu rozwiązania problemu zmian klimatycznych. Produkcja energii słonecznej rośnie w bezprecedensowym tempie 26-5% rocznie, osiągając 26-8 gigawatów nowo zainstalowanych paneli w 2019 roku. Inwestycje w energię niskoemisyjną są obecnie dziewięć razy większe niż inwestycje w paliwa kopalne (wzrost z proporcji 1:1 w 2008 r.); a zapewniając 4-1 mln miejsc pracy w 2018 r., energia odnawialna zatrudnia obecnie więcej osób w Chinach niż przemysł wydobywczy paliw kopalnych. W wyniku zdecydowanych kroków politycznych zmniejszyło się również industrialne zanieczyszczenie powietrza, przy czym w latach 2015-2019 o 28% zmniejszyło się średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego o wielkości 2-5 μm lub mniejszej (PM2-5) w miastach, co spowodowało zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów związanych z PM2-5 o 90 000 rocznie. Ta polityka kontroli zanieczyszczenia powietrza działa również na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i doprowadziła do spadku udziału węgla w całkowitych dostawach energii w Chinach z 66 % w 2014 r. do 59 % w 2018 r.

 

Jednakże, mimo że zmiany te były szybkie, konieczne są dalsze zmiany na większą skalę, aby wprowadzić reakcję o skali wymaganej do wypełnienia zobowiązania Chin do neutralności węglowej do 2060 r. oraz zminimalizować rosnące obciążenia zdrowotne związane ze zmianą klimatu, zarówno w Chinach, jak i na całym świecie. Chociaż wykorzystanie energii odnawialnej rośnie, węgiel nadal ma 59% udziału w całkowitych dostawach energii pierwotnej w Chinach.

 

Chociaż nastąpiło znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 42% populacji Chin nadal mieszka na obszarach, które nie spełniają tymczasowych wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza, a prawie wszystkie miasta mają stężenie PM2-5 większe niż zalecana średnia roczna wynosząca 10 μg/m3.

 

Zanieczyszczenie powietrza - jak wypadają Indie?

Spośród pięciu głównych indyjskich miast analizowanych w 2020 roku, wszystkie średnie poziomy jakości powietrza znacznie przekraczały zalecany przez WHO poziom 10 mikrogramów. Nie jest zaskoczeniem, że Delhi było najgorsze w tym raporcie, z poziomem jakości powietrza prawie 9-krotnie przekraczającym zalecany przez WHO limit.

 

Następne w kolejności były Kalkuta, Bombaj i Hajdarabad z poziomami 6,5, 4 i 3,6 razy wyższymi od zalecanego przez WHO limitu. Największym hinduskim miastem o najlepszej jakości powietrza było Chennai, gdzie średni poziom zanieczyszczenia PM2.5 wynosił 26 mikrogramów, co wciąż 2,6 razy przekraczało zalecany limit. Analiza zanieczyszczenia powietrza w Indiach w 2020 roku opiera się na zanieczyszczeniu PM2.5, cząsteczkach o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrona, które mogą przenikać głęboko do płuc, a nawet dostać się do krwiobiegu. Badania wykazały, że pyły PM2.5 mogą podnosić ciśnienie krwi, powodować stan zapalny, a także zwiększać liczbę zawałów serca i udarów mózgu.

 

Filtry kartonowe marki Columbus - to świetne rozwiązanie dla odpowiedzialnej i skutecznej filtracji. Sprawdź je teraz!

 

W analizach wykorzystano ponad 41 000 godzinnych punktów danych dotyczących jakości powietrza z ambasady USA i konsulatów w pięciu głównych miastach Indii. Pochodzą z tylko jednego czujnika zanieczyszczeń w każdym mieście, a zanieczyszczenie może się różnić w zależności od dzielnicy .Niestety, szkody społeczne w Indiach wynikające z zanieczyszczenia powietrza są ogromne. Szacuje się, że 25 000 zgonów w 2020 roku było powodem zanieczyszczenia powietrza. W Bengaluru, Chennai, Hajdarabadzie i Delhi szacuje się odpowiednio około 12 000, 11 000, 11 000 i 54 000 zgonów, których można było uniknąć.

 

Warto jednak spojrzeć na pozytywy wynikające z raportu. Wszystkie indyjskie miasta wykazały poprawę jakości powietrza w 2020 r. dzięki wpływowi COVID-19 w porównaniu z 2018 r., o 63 procent, jak wynika z prowadzonych regularnie raportów.

 

Stany Zjednoczone - jak wygląda jakość powietrza w tym kraju?

W raporcie zatytułowanym Trouble in the Air: Millions of Americans Breathed Polluted Air in 2020, naukowcy dokonali przeglądu zapisów Agencji Ochrony Środowiska dotyczących zanieczyszczenia powietrza z całego kraju, obejmujących 591 różnych obszarów geograficznych. Analiza, która dotyczy najnowszych dostępnych danych, koncentruje się na ozonie i drobnych cząstkach stałych, które są szkodliwymi zanieczyszczeniami pochodzącymi głównie ze spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, olej napędowy, benzyna, gazów - a także wynikających z pożarów lasów których nie brakowało w tym kraju.

 

W 2020 roku na dobre rozkwitła pandemia COVID-19 i ubiegły rok zawierał okresy, w których ludzie spędzali więcej czasu w domu i byli mniej mobilni - mimo to zła jakość powietrza utrzymywała się.

 

Pożary na zachodzie kraju również spowodowały gwałtowny wzrost zanieczyszczenia powietrza w 2020 roku. Globalne ocieplenie zwiększa częstotliwość występowania takich dzikich pożarów i susz, czyniąc je bardziej dotkliwymi przy jednoczesnym wydłużeniu sezonu pożarowego. Na przykład, w 2020 roku pożar Creek Fire zdewastował jedną trzecią Sierra National Forest przez niszcząc 856 budynków i raniąc wielu ludzi - nie wspominając o szkodach w faunie i florze.

 

Liczne raporty zalecają elektryfikację naszych budynków, sprzętu i transportu, przejście na czystą energię odnawialną oraz wzmocnienie federalnych standardów jakości powietrza. Co ciekawe, rozważa dwupartyjny projekt ustawy infrastrukturalnej, która pozwoli na rozpoczęcie czystszych projektów transportowych, w tym 7,5 miliarda dolarów na stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce

 

Polska niestety od dawna ma jedne z najniższych jakości powietrza w Europie, częściowo z powodu spalania niskiej jakości paliw do ogrzewania domów, jak również uzależnienia kraju od węgla. W ostatnich latach pojawiły się inicjatywy oddolne, a także programy rządowe mające na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń - z różnymi rezultatami

 

Skuteczne filtry patronowe dla Twojej fabryki. Sprawdź naszą ofertę.

 

Raport EEA pokazuje, że zanieczyszczenie w prawie wszystkich obszarach Polski przekracza europejskie normy powietrza. Stężenia pyłu PM10 w południowo-zachodnich zagłębiach węglowych przekroczyły unijną dzienną wartość dopuszczalną o ponad 50%.

 

EEA ustaliła również, że zanieczyszczenia powietrza spowodowały w 2020 r. w Polsce prawie 50 tys. przedwczesnych zgonów. Większość z nich - 46 300 - była spowodowana przez PM2,5. W całej UE PM2,5 spowodował przedwczesne zgony 379 tys. osób, co oznacza, że co ósma osoba była Polakiem. Tylko Niemcy (63 100) i Włochy (52 300), które mają znacznie większą populację niż Polska, odnotowały wyższą liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych przez PM2.5.

 

Według raportu, Polska jest również najgorszym krajem w UE pod względem poziomu zanieczyszczenia benzo(a)pirenem, który często pochodzi z domowego spalania węgla i drewna. To zaś potwierdza tezę o niskiej emisji w Polsce. EEA przeanalizowała również skutki wprowadzenia środków blokujących rozprzestrzenianie się koronawirusa. Chociaż niektóre kraje zgłosiły tymczasowe obniżenie poziomu emisji, okazało się, że Polska miała jeden z najniższych wskaźników redukcji w kwietniu 2020 r., a niektóre obszary zgłosiły nawet wyższy poziom zanieczyszczenia NO2.

 

Przemysł tym bardziej powinien dbać o jakość powietrza w swoim otoczeniu. Choć udział zanieczyszczeń chemicznych w ogólnym zestawieniu czynników wpływających na realia w Polsce jest relatywnie niewielki, każda firma powinna brać pod uwagę swój wpływ na środowisko naturalne. Filtracja jest jednym ze sposobów na powstrzymanie degradacji naszej planety: fauny oraz flory. Nie dopuszczając do dalszego rozprzestrzeniania się produktów ubocznych naszych procesów produkcyjnych, pozwalamy na cieszenie się zdrowszym powietrzem naszym pracownikom oraz sąsiadom naszych fabryk. Także i filtrując szkodliwe związki z przedsiębiorstw, nie dopuszczamy do przedostawania się często toksycznych związków do otoczenia. W obliczu tak powolnie postępujących zmian klimatycznych, ma to ogromne znaczenie. Choćby minimalne zmiany na lepsze są na wagę złota.

 

Każdy zasługuje na to, by oddychać czystym powietrzem. Jeżeli zależy Ci na środowisku naturalnym, Twoich pracownikach oraz skutecznej filtracji - skontaktuj się z FILTERM. Pomożemy Ci w osiągnięciu wszystkich tych celów.