Zapewnij pracownikom wlasciwa ochrone. Jak zla jakosc powietrza wplywa na ludzkie zdrowie

Jako przedsiębiorca jesteś zobligowany do ochrony swoich pracowników w zakresie jakości powietrza. Zastanów się, jakie zanieczyszczenia generuje Twoja firma (również na zewnątrz!) i pomyśl, czy chronisz swoich pracowników w sposób skuteczny i zgodny ze standardami. Spójrz również na to, w jaki sposób zdrowie Twoje i Twoich pracowników może zostać zniszczone przez zaniedbania.

 

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie jest poważny - jedna trzecia zgonów z powodu udaru, raka płuc i chorób serca jest spowodowana zanieczyszczeniem powietrza. Jest to efekt równoważny z efektem palenia tytoniu i znacznie większy niż, powiedzmy, efekt spożywania zbyt dużej ilości soli. Brak widocznego smogu nie jest oznaką, że powietrze jest zdrowe. Na całym świecie, zarówno w miastach, jak i na wsiach, stężenie toksycznych zanieczyszczeń w powietrzu przekracza średnie roczne wartości zalecane przez WHO w wytycznych dotyczących jakości powietrza.

 

Jednak z zanieczyszczeniami powietrza można spotkać się nie tylko w terenach zanieczyszczonych przez ogólną działalność człowieka, ale także w przedsiębiorstwach. Wszędzie tam, gdzie emitowane są “pyły zawieszone” lub pracuje się ze szczególnie szkodliwymi substancjami, istnieje ryzyko powstawania u pracowników chorób układu oddechowego - ale nie tylko! Wykazuje się ogromny związek różnorakich innych jednostek chorobowych z możliwością występowania nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, z autoagresji i wielu, wielu innych. Warto zadbać o zdrowie własne oraz swoich pracowników już teraz - co więcej nie warto tego odkładać “na potem”.

 

Pyły zawieszone i ich wpływ na zdrowie

 

Pył zawieszony (PM) składa się z małych cząstek unoszących się w powietrzu, takich jak kurz, sadza i krople cieczy. Większość PM na obszarach miejskich powstaje bezpośrednio ze spalania paliw kopalnych w elektrowniach, samochodach, urządzeniach nieporuszających się po drogach i zakładach przemysłowych. Inne źródła to pył, emisje z silników Diesla oraz wtórne tworzenie się cząstek z gazów i oparów.

 

Wiadomo, że gruby pył zawieszony (PM10, cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikronów) powoduje problemy zdrowotne związane z nosem i górnymi drogami oddechowymi. Drobne cząstki (PM2.5, cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrona) wnikają głębiej do płuc i powodują ataki serca, udary, astmę i zapalenie oskrzeli, a także przedwczesną śmierć z powodu dolegliwości sercowych, chorób płuc i raka. Badania wykazują, że większe narażenie na PM2.5 może upośledzać funkcje mózgu na różnych poziomach.

 

Podczas gdy cząsteczki o średnicy 10 mikronów lub mniejszej (≤ PM10) mogą przenikać i osadzać się głęboko w płucach, jeszcze bardziej szkodliwe dla zdrowia są cząsteczki o średnicy 2,5 mikrona lub mniejszej (≤ PM2,5). Cząstki te są tak małe, że 60 z nich stanowi szerokość ludzkiego włosa.

 

PM2.5 mogą przenikać przez barierę płucną i przedostawać się do układu krwionośnego. Mogą one zwiększać ryzyko chorób serca i układu oddechowego, a także raka płuc. Zanieczyszczenie powietrza ma katastrofalny wpływ na dzieci. Na całym świecie do 14% dzieci w wieku od 5 do 18 lat choruje na astmę, co jest związane z czynnikami takimi jak zanieczyszczenie powietrza. Zła jakość powietrza również związek z nowotworami u dzieci. Jest ponadto związane z zaburzeniami funkcji poznawczych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

 

HEPA jako technologia wychwytu cząstek zawieszonych

Filtry HEPA (high-efficiency particulate air) zostały opracowane w następstwie badań nad bronią atomową w latach 40-tych. Nowa technologia została stworzona, aby usuwać z powietrza nawet najmniejsze cząsteczki radioaktywne. Obecnie filtry HEPA są stosowane w salach operacyjnych, pomieszczeniach czystych, laboratoriach i systemach klimatyzacji samolotów. Producenci półprzewodników, technologii nuklearnej i wielu innych gałęzi przemysłu również polegają na nich, aby zredukować do minimum zanieczyszczenia powietrza w obiektach badawczych i produkcyjnych.

 

Filtry HEPA składają się z wielowarstwowej maty bardzo drobnych włókien wykonanych ze szkła lub innych materiałów, takich jak celuloza. Pojedyncze włókno filtracyjne ma średnicę zaledwie od 1 do 10 mikrometrów. W przeciwieństwie do grubszych filtrów wstępnych, filtry HEPA nie filtrują zgodnie z zasadą sita. Sieć włókien w filtrze HEPA nie jest wystarczająco jednorodna: wielkość szczelin pomiędzy poszczególnymi włóknami jest różna. Zamiast tego, filtry wykorzystują fizyczne właściwości ruchu różnych małych cząsteczek, aby je wychwycić.

 

Efekt bezwładności: Ze względu na swoją bezwładność, większe cząsteczki nie podążają za delikatnymi zmianami kierunku prądu powietrza, gdy porusza się on przez matę z włókien. Zamiast tego zderzają się z włóknami i w wyniku działania sił wzajemnego przyciągania są do nich przyczepiane.

 

Efekt blokowania: Średniej wielkości cząsteczki podążają za prądem powietrza wokół włókien, ale w pewnym momencie nieuchronnie dotykają maty pilśniowej i przyklejają się do niej.

 

Efekt dyfuzji: Cząsteczki mniejsze niż 1 mikrometr nie przemieszczają się równomiernie przez filtr. Zamiast tego, w wyniku dyfuzji, ich ruch jest chaotyczny: stale zderzają się z cząsteczkami gazu. W rezultacie cząsteczki przemieszczają się daleko w głąb filtra, aż w końcu zostają zatrzymane na włóknach.

 

Wykorzystując te efekty fizyczne, filtry HEPA mogą usuwać cząsteczki, które są znacznie mniejsze niż szczeliny pomiędzy poszczególnymi włóknami filtra. Maty filtracyjne są zazwyczaj składane przed instalacją w celu zwiększenia użytecznej powierzchni filtracyjnej w ramie o stałych wymiarach. W szczególności efekt dyfuzji jest zwiększony poprzez nakładanie się, co jest korzystne dla usuwania nawet najmniejszych cząsteczek.

 

Producenci dostrzegli wartość filtrów HEPA jako skutecznego instrumentu marketingowego i dlatego często podkreślają słowo kluczowe "HEPA" przy promowaniu swoich urządzeń. Spektrum urządzeń HEPA obejmuje zarówno oczyszczacze powietrza, jak i urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak odkurzacze. Kupujący powinni jednak zachować ostrożność, ponieważ filtry "oparte na HEPA" lub "podobne do HEPA" nie zawsze zapewniają taką wydajność filtracji, jakiej oczekują. Dlatego też osoby, które potrzebują filtra o certyfikowanej wysokiej skuteczności separacji niepożądanych cząstek powinny szukać filtrów HEPA klasy H13 i H14. Klasyfikacja H14 jest niezbędna w przypadku konieczności usuwania wirusów.

 

Ze względu na swoją drobną i gęstą strukturę, filtry HEPA generują wysoką różnicę ciśnień. Nie każde urządzenie filtrujące posiada wentylator, który jest wystarczająco silny, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przez te filtry. Filtry HEPA powinny być zawsze montowane za filtrami wstępnymi. Te wstępne wychwytują grube cząsteczki, które szybko zatkałyby filtr końcowy.

 

Zastosowanie filtrów HEPA jest niezwykle szerokie - montuje się je nie tylko w maszynach, produktach “małego AGD” ale może być też podstawą stosowania środków ochrony osobistej (jak wskazaliśmy - na przykład dla separowania cząstek wirusów oraz pyłów dla pracowników). Można więc powiedzieć, że tego typu filtry są szalenie uniwersalne i można je spotkać właściwie wszędzie - w każdym przedsiębiorstwie, w niemal każdym domu oraz w naprawdę wielu miejscach poza fabrykami. Jednocześnie, są one tanie i niesamowicie skuteczne - a wszystko dzięki historii związanej z działaniami militarnymi.

 

Apel firmy FILTERM jest jednak następujący - nawet, jeżeli wymagane jest stosowane również innych form ochrony niż HEPA - warto inwestować pieniądze w wszelkie produkty, które zwiększają czystość powietrza w fabryce, nie poprzestając na wspomnianych filtrach. Istotne jest także to, czy instalacja filtracyjna w firmie jest odpowiednio zaprojektowana, jest serwisowana w należyty sposób i czy instalowane w fabryce filtry są odpowiednie oraz wystarczające. Jeżeli występują jakiekolwiek uchybienia - życie oraz zdrowie pracowników znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.

 

Cieszymy się, że w FILTERM możemy dawać dobry przykład innym przedsiębiorstwom

Nasze bogate doświadczenia w branży filtracyjnej pozwoliły nam wykształcić zestaw “dobrych praktyk” w zakresie odpowiedzialnej i skutecznej filtracji. Aktywnie doradzamy naszym klientom w zakresie tego, jak chronić owoce ich pracy, ale także pracowników - niezależnie od charakteru wykonywanych obowiązków. Dołącz do tego grona i zapewnij sobie oraz wszystkim zatrudnionym w Twojej firmie osobom maksymalny, wymagany poziom ochrony. Odpowiedzialna filtracja jest prostsza i tańsza niż sądzisz. Skontaktuj się z FILTERM już dziś!