Czyste powietrze naszym obowiazkiem. Jak zanieczyszczenia wplywaja na ludzi i planete?

Branża filtracyjna ze względu na swoją specyfikę bardzo mocno dotyczy tematyki czystego powietrza oraz zanieczyszczeń. Ale czym tak naprawdę one są, w jaki sposób można się przed nimi chronić i jak one wpływają na ludzkie zdrowie oraz planetę? Dlaczego tak istotne jest to, by ograniczyć emisję szkodliwych związków?

 

W FILTERM, poza oczywistymi zaletami filtracji, patrzymy na ten temat dużo szerzej. Okazujemy zainteresowanie tak istotnym tematom jak zanieczyszczenia powietrza, kwestie ochrony planety oraz wpływ szkodliwych związków na ludzkie organizmy. Znajomość tych tematów indukuje w nas wrażliwość potrzebną do owocnej obecności w branży filtracyjnej. Zanieczyszczone powietrze jest ogromnym problemem dla cywilizacji - już nie tylko ze względu na fakt degradacji planety, ale przede wszystkim z uwagi na rosnący odsetek przypadków chorób powodowanych bezpośrednio przez substancje, które w powietrzu powinny znajdować się w jak najmniejszych stężeniach.

 

Zanieczyszczenie powietrza - główny wróg

Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie największym zagrożeniem, którego działanie może zakończyć się przedwczesną śmiercią, odpowiedzialną za ponad 6 milionów zgonów rocznie z powodu ataków serca, udarów, cukrzycy i chorób układu oddechowego. To więcej niż liczba zgonów spowodowanych AIDS, gruźlicą i malarią razem wziętych. Dzieci, osoby starsze, osoby z przewlekłymi chorobami, mniejszości narodowe i społeczności o niskich dochodach są szczególnie narażone na negatywne skutki zdrowotne i ekonomiczne, takie jak nieobecności w pracy, wynikające z narażenia na zanieczyszczenie powietrza.

 

Czytaj więcej: Proszek UV - doskonały do sprawdzania instalacji filtracyjnej

 

Badania sugerują, że długotrwałe narażenie na działanie niektórych zanieczyszczeń zwiększa ryzyko rozedmy płuc bardziej niż wypalanie paczki papierosów dziennie. Ostatnie badania wykazują, że zanieczyszczenie powietrza może mieć wpływ na zdrowie psychiczne, wydajność pracowników, a nawet wyniki giełdowe.

 

Aby zrozumieć najlepszy sposób opracowania rozwiązań, ważne jest lepsze zrozumienie tego niewidzialnego zagrożenia. To, co zwykle uważamy za "zanieczyszczenie powietrza", jest w rzeczywistości mieszaniną małych cząsteczek. To właśnie one są bezpośrednią przyczyną pojawiania się chorób takich jak wskazane powyżej. Nawet niewielkie narażenie na działanie tych związków chemicznych może zakończyć się poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. Dlatego tak szalenie istotne jest to, aby je poznać nieco bliżej. Wtedy dużo prostsze jest ocenienie, z czym tak naprawdę walczymy. Na tej podstawie można dobrać najlepsze metody radzenia sobie z nimi.

 

Pył zawieszony (PM) składa się z małych cząstek unoszących się w powietrzu, takich jak kurz, sadza i krople cieczy. Większość pyłów na obszarach miejskich powstaje bezpośrednio ze spalania paliw kopalnych w elektrowniach, samochodach, maszynach nieporuszających się po drogach i obiektach przemysłowych. Inne źródła to emisje z silników Diesla oraz wtórne tworzenie się cząstek z gazów i oparów.

 

Wiadomo, że gruby pył zawieszony (PM10, cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikronów) powoduje problemy zdrowotne związane z górnymi drogami oddechowymi. Drobne cząstki (PM2.5, cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrona) wnikają głębiej do płuc i powodują ataki serca, udary, astmę i zapalenie oskrzeli, a także indukują przedwczesną śmierć z powodu dolegliwości sercowych, chorób płuc i raka. Badania wykazują, że większe narażenie na PM2.5 może upośledzać rozwój mózgu u dzieci.

 

Węgiel jest jednym ze składników pyłu zawieszonego i pochodzi ze spalania paliw (zwłaszcza oleju napędowego, drewna i węgla). Większość przepisów dotyczących zanieczyszczenia powietrza skupia się na PM2.5, ale narażenie na węgiel jest również poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Populacje z wyższym narażeniem na węgiel przez długi okres czasu są bardziej narażone na ataki serca i udar. Ponadto, węgiel jest związany z nadciśnieniem, astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, zapaleniem oskrzeli i różnymi rodzajami raka.

 

Tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2) są produkowane głównie przez sektor transportu. NO jest szybko przekształcany do NO2 w świetle słonecznym. NOx (kombinacja NO i NO2) powstaje w wysokich stężeniach wokół dróg i może powodować rozwój i zaostrzenia astmy i zapalenia oskrzeli, a także może prowadzić do zwiększonego ryzyka chorób serca.

 

SO2 (dwutlenek siarki) jest emitowany do powietrza w wyniku spalania paliw kopalnych zawierających siarkę. Węgiel, wydobycie i wytapianie metali, silniki statków i ciężki sprzęt diesla spalają paliwa zawierające siarkę. Dwutlenek siarki powoduje podrażnienie oczu, zaostrza astmę, zwiększa podatność na infekcje dróg oddechowych i wpływa na układ sercowo-naczyniowy. Kiedy SO2 łączy się z wodą, tworzy kwas siarkowy; jest to główny składnik kwaśnych deszczy, znanego czynnika przyczyniającego się do wylesiania.

 

To tylko główne rodzaje zanieczyszczeń. Branża filtracyjna bardzo bacznie przygląda się lakierniom i malarniom, gdzie mamy do czynienia z często agresywnymi fizykochemicznie substancjami, które mogą powodować uczulenia, odkładanie się metali ciężkich oraz zaostrzenia chorób płuc. Stosowanie odpowiednich filtrów, na przykład kieszeniowych w tych miejscach powoduje że chronimy nie tylko środowisko, ale i pracowników przed zgubnym działaniem niebezpiecznych składników farb i lakierów. Tego typu filtry są tak uniwersalne, że można je stosować nawet w innych miejscach - wszędzie tam, gdzie bardzo istotna jest czystość ostatecznego produktu oraz ochrona zatrudnionych oraz naszej planety. Konstrukcja filtra kieszeniowego zapewnia absolutną skuteczność oraz przydatność w różnych warunkach.

 

Wdychanie szkodliwych substancji może być bardzo zgubne

Istnieją mocne dowody na wpływ zarówno krótko- jak i długoterminowego narażenia na zanieczyszczenie powietrza na rozwój chorób układu krążenia u dorosłych. Zanieczyszczenia powietrza mogą zarówno przyczyniać się do rozwoju chorób układu krążenia, jak i zaostrzać już istniejące choroby serca, przy czym najsilniejsze związki zaobserwowano w przypadku pyłu zawieszonego.

 

Ryzyko niewydolności serca, zawału serca (ataków serca), arytmii (nieprawidłowych rytmów serca) i udaru mózgu jest zwiększone zarówno przez krótko- jak i długoterminowe narażenie na zanieczyszczenia powietrza u osób podatnych. Dotyczy to osób starszych i osób z istniejącymi wcześniej schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego. Najsilniejsze związki zaobserwowano w przypadku drobnego pyłu zawieszonego, który wiąże się zarówno z zachorowalnością na choroby układu krążenia, jak i skróceniem średniej długości życia w wyniku zwiększonej liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia (oraz chorób układu oddechowego i raka płuc).

 

Pomimo solidnych dowodów dotyczących osób dorosłych, nadal nie jest jasne, czy narażenie na zanieczyszczenie powietrza w dzieciństwie wpływa na rozwój chorób układu krążenia w późniejszym życiu. Stwierdzono jednak, że u dzieci po narażeniu na zanieczyszczenie powietrza dochodzi do zmian w biomarkerach funkcji układu krążenia, takich jak ciśnienie krwi i ciśnienie w tętnicy płucnej.

 

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza we wczesnym okresie życia może mieć długotrwały wpływ na czynność płuc. Istnieją dowody na to, że proces normalnego wzrostu czynności płuc u dzieci jest hamowany przez długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza. Przez całe dzieciństwo następuje naturalny rozwój funkcji płuc i maksymalizacja tego rozwoju jest ważna, ponieważ w przyszłości może predestynować do powstawania przedwczesnych stanów przedchorobowych.

 

W dorosłym życiu czynność płuc powoli zmniejsza się wraz z wiekiem, a pojawiają się dowody na to, że zanieczyszczenie powietrza przyspiesza ten regres, zarówno u dorosłych, jak i u osób starszych. Zminimalizowanie tego zjawiska jest ważne.

 

Ochrona pracowników, środowiska, innych ludzi jest niesamowicie istotna

Bez filtracji, nie bylibyśmy w stanie tak doskonale radzić sobie z wyzwaniami, które pojawiają się przed nami w związku z koniecznością ochrony planety. Twoja firma zasługuje na szczególną ochronę przed zanieczyszczeniami, Twoi pracownicy, planeta oraz każdy człowiek. Musimy wspólnie o tym pamiętać. FILTERM nie tylko doradza w zakresie sprzedaży produktów filtracyjnych, ale i bierze czynny udział w uświadamianiu zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Zaufajcie naszemu doświadczeniu i już dziś skontaktujcie się z naszym ekspertem.