Czystosc powietrza - jak istotna jest dla zdrowia ludzi?

Czym w ogóle jest “czyste powietrze” i czy da się osiągnąć stan permanentnie czystego powietrza? Dlaczego tak istotne jest to, aby dbać o czystość powietrza ogółem? Spójrzmy na ten problem z nieco innej perspektywy i zastanówmy się, co z tym może zrobić branża filtracyjna.  

Interakcje pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem są przedmiotem intensywnych badań, ponieważ różnorodne działania ludzi wpływają na środowisko naturalne. Środowisko jest połączeniem elementów biotycznych (żywe organizmy i mikroorganizmy) i abiotycznych (hydrosfera, litosfera i atmosfera).

 

Zanieczyszczenie definiuje się natomiast jako wprowadzenie do środowiska substancji szkodliwych dla ludzi i innych organizmów żywych. Zanieczyszczenia to szkodliwe ciała stałe, ciecze lub gazy, które powstają w wyższych niż zwykle stężeniach i obniżają jakość naszego środowiska.

 

Działalność człowieka ma negatywny wpływ na środowisko poprzez zanieczyszczanie wody, którą pijemy, powietrza, którym oddychamy oraz gleby, na której rosną rośliny. Chociaż rewolucja przemysłowa była wielkim sukcesem w zakresie technologii, społeczeństwa i świadczenia wielu usług, wprowadziła również produkcję ogromnych ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Bez wątpienia globalne zanieczyszczenie środowiska jest uważane za międzynarodowy problem zdrowia publicznego o wielu aspektach. Z tym poważnym problemem wiążą się kwestie społeczne, ekonomiczne, legislacyjne oraz nawyki związane ze stylem życia. Oczywiste jest, że urbanizacja i industrializacja osiągają w naszej erze bezprecedensowe i niepokojące rozmiary na całym świecie. Antropogeniczne zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego na świecie, ponieważ odpowiada za około 9 milionów zgonów rocznie. (za WHO)

 

Bez wątpienia wszystkie wyżej wymienione zjawiska są ściśle związane ze zmianami klimatycznymi, a w przypadku zagrożenia konsekwencje mogą być poważne dla ludzkości. Zmiany klimatyczne i skutki globalnego ocieplenia planety poważnie wpływają na wiele ekosystemów, powodując takie problemy jak bezpieczeństwo żywności, topnienie lodów i gór lodowych, wymieranie zwierząt i niszczenie roślin.

 

Zanieczyszczenie powietrza ma różne skutki zdrowotne. Wpływ na zdrowie osób podatnych i wrażliwych może występować nawet w dniach o niskim zanieczyszczeniu powietrza. Krótkotrwałe narażenie na działanie zanieczyszczeń powietrza jest ściśle związane z POChP (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc), kaszlem, dusznością, świszczącym oddechem, astmą, chorobami układu oddechowego i wysokim wskaźnikiem hospitalizacji (miara zachorowalności).

 

Długoterminowe skutki związane z zanieczyszczeniem powietrza to przewlekła astma, niewydolność płuc, choroby układu krążenia i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Według szwedzkiego badania kohortowego, cukrzyca wydaje się być wywoływana po długotrwałym narażeniu na zanieczyszczenia powietrza. Ponadto zanieczyszczenie powietrza wydaje się mieć różne szkodliwe skutki zdrowotne we wczesnym okresie życia człowieka, takie jak zaburzenia oddechowe, sercowo-naczyniowe, psychiczne i okołoporodowe, prowadzące do śmiertelności niemowląt lub chorób przewlekłych w wieku dorosłym.

 

Zastanówmy się, co może zrobić w tym przypadku odpowiedzialna filtracja?

Czyste powietrze nie jest naszym przywilejem, lecz prawem. Każdy ma prawo do tego, aby żyć w środowisku, które nie jest zanieczyszczone, oddychać czystym powietrzem, pić świeżą wodę oraz móc konsumować rośliny, które wyrastały na nieskażonej glebie. Wiemy o tym, że obecny świat to miejsce, w którym istnieje wiele nierówności społecznych i niestety, trudno jest mierzyć się z nimi w równy sposób. Ale, każdy z nas może - za pomocą niewielkich rzeczy, samodzielnie przyczyniać się do tego, abyśmy wszyscy mogli żyć w lepszym świecie - bez zanieczyszczeń. Branża filtracyjna w wiele sposobów pomaga w tym, aby ludzie mogli cieszyć się czystym powietrzem. Jakie to są sposoby?

 

Czyste powietrze w domu

Oczyszczacze powietrza, klimatyzatory oraz inne urządzenia ściśle związane z filtracją, są wyposażone w szereg filtrów, które pozwalają na uporanie się ze szkodliwymi cząsteczkami. Mariaż tych dwóch branż to jeden z najlepszych przykładów na to, w jaki sposób możliwe jest podniesienie komfortu ludzi w tak zwariowanych pod względem zanieczyszczenia środowiska czasach jak obecne. Wewnątrz wyżej wspomnianych urządzeń można znaleźć przeróżne filtry - opierające się na fizycznym zatrzymywaniu szkodliwych cząstek stałych PM 2,5 i PM 10, które są składnikiem smogu, ale nie tylko. Warto wskazać również na filtry fizykochemiczne - wykorzystujące m. in. zjawisko jonizacji powietrza, aby móc oddzielać niepożądane cząstki - zwiększając nasz komfort pod różnymi względami. Tego typu filtry są również w stanie neutralizować przykre zapachy, a także wspomagać alergików, dzięki wyłapywaniu alergenów. Branża filtracyjna działa na korzyść również innych branż: elektroniki użytkowej oraz klimatyzacyjnej - oferując swoje dokonania na przestrzeni lat producentom renomowanych oczyszczaczy powietrza i klimatyzatorów.

 

Sprawdź również: Bezpieczeństwo filtrów w fabryce

 

Oczywiście, nie jest to działanie jednoznacznie “wycelowane” w ochronę środowiska: mowa tutaj jednak o ochronie ludzi. A czym są ludzie jak nie częścią środowiska naturalnego? Każda osoba, której objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc zostaną zmniejszone, każdy astmatyk, który będzie cieszył się z mniej nasilonych ataków - to sukces dokonań osób, które przez lata działały w branży filtracyjnej oraz klimatyzacyjnej.

Czyste powietrze w pracy

Musimy chodzić do pracy - niektóre profesje są bardziej narażone na pracę z substancjami szkodliwymi niż inne. I to właśnie w tych najbardziej dotkniętych tematem zanieczyszczenia powietrza istotne jest to, aby wprowadzać elementy odpowiedzialnej filtracji. Na nią składa się: korzystanie z najlepszych dostępnych produktów z branży filtracyjnej oraz skrupulatne konserwowanie systemu służącego do oczyszczania powietrza, akcesoriów oraz wszelkich innych elementów, które stanowią o odpowiednim działaniu całości. W filtracji nie ma miejsca na kompromisy i wie o tym każdy, kto ma do czynienia z filtrami, oczyszczaniem powietrza oraz BHP.

 

Poza tym, że w przypadku określonych warunków, pracownicy mają obowiązek stosować środki ochrony osobistej, trzeba pamiętać o tym, że również my - jako pracodawcy, zarządcy budynków przemysłowych, mamy obowiązek w tym, aby stosować najlepsze metody oczyszczania powietrza, a także doglądać ich prawidłowego działania. W przeciwnym wypadku, nie ma mowy o odpowiedzialnej filtracji.

 

Doskonałym przykładem tego typu sytuacji może być lakiernia - miejsce, które jednoznacznie kojarzy nam się z występowaniem zanieczyszczeń - również takich, które mogą być szkodliwe dla ludzi. W takich miejscach, stosowanie ochrony osobistej jest obowiązkiem, którego nieprzestrzeganie może skutkować bardzo istotnymi komplikacjami zdrowotnymi - alergiami, chorobami płuc, zatruciami. Jednak, co przedsiębiorca może zrobić sam, po stronie ścisłego funkcjonowania stanowiska lakierniczego?

 

Stosowanie chociażby włóknin filtracyjnych w takich miejscach jest działaniem, które chroni nie tylko urządzenia, same stanowiska przed przedwczesnym zniszczeniem, zużyciem się, ale również ochrania także pracowników, którzy mają prawo do tego, żeby oddychać czystym, świeżym powietrzem. Dodatkowo, powietrze ze stanowiska lakierniczego prędzej, czy później trafi do atmosfery lub innych miejsc w fabryce. Stosując odpowiednie włókniny zapewniamy dodatkową ochronę dla naszych pracowników oraz dla całej naszej fabryki. To chyba wystarczający powód ku temu, aby wybierać najlepsze możliwe rozwiązania w kontekście naszych pracowników, prawda?

Wokniny i maty filtraycjnejpg

Wpływ zanieczyszczeń na ludzkie zdrowie

Krótkotrwałe skutki są tymczasowe i wahają się od zwykłego złego samopoczucia lub objawów jak: podrażnienie oczu, nosa, skóry, gardła, świszczący oddech, kaszel i ucisk w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu, do bardziej poważnych stanów, takich jak astma, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli oraz problemy z płucami i sercem. Krótkotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza może również powodować bóle głowy, nudności i zawroty głowy.

 

Problemy te mogą się nasilić w wyniku długotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń, co jest szkodliwe dla układu nerwowego, rozrodczego i oddechowego oraz powoduje nowotwory oraz inne ciężkie choroby.

 

Długotrwałe skutki są przewlekłe, utrzymują się przez lata lub całe życie i mogą nawet prowadzić do śmierci. Ponadto toksyczność wielu substancji zanieczyszczających powietrze może również w dłuższej perspektywie wywoływać różne rodzaje nowotworów.

 

Jak już wspomnieliśmy, zaburzenia układu oddechowego są ściśle związane z wdychaniem zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenia te przedostają się przez drogi oddechowe i gromadzą się w komórkach. Uszkodzenie komórek organizmu jest związane z zaangażowanym składnikiem zanieczyszczenia oraz jego źródłem i dawką. (to, jakie zanieczyszczenie powietrza jest tym “głównym”).

 

Jak wspomnieliśmy w tym artykule - czyste powietrze nigdy nie powinno być przywilejem - powinno być prawem każdego z nas - niezależnie od tego, co robimy, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, ile mamy lat i tak dalej. Wiele możemy zrobić za pomocą małych rzeczy - jeżeli są one powszechne i stanowią one istotny trend. Czyste powietrze w fabryce to jedno - czyste środowisko to drugie. Ale czy rzeczywiście to tak odległe obszary? Oczywiście, że nie. Czystsze powietrze w naszym przedsiębiorstwie to bardziej zadowoleni, zdrowsi pracownicy oraz mniejszy odsetek zwolnień lekarskich. Nie tylko: bo to również czystsze środowisko naturalne. Nawet, jeżeli nasz pozytywny wpływ będzie niewielki - to nic. W obliczu całego świata to ogromna zmiana.