Filtracja do zadan specjalnych - wlokniny do chlodziw / emulsji

Zdecydowanie myli się ten, kto uważa, że filtracji w przemyśle poddaje się jedynie powietrze. W branży przemysłowej istnieje wiele sytuacji, w których należy zadbać o filtrację szczególnie istotnych dla procesu produkcji / wykonywania usług substancji. Mowa tutaj o chłodziwach, olejach i emulsjach.

 

Temat filtracji chłodziw oraz emulsji wydaje się być tematem odrobinę “nieodgadnionym” z uwagi na to, że jest to jedynie “podtyp” działalności związanej z filtracją. Ale możemy zaświadczyć, że dotyczy niemal całego przemysłu “ciężkiego”, zdecydowanie na pewno tych przedsiębiorstw, które zajmują się szeroko pojętą metalurgią. Ponadto, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo czułymi na zanieczyszczenia maszynami, które należy chłodzić (lub tam, gdzie mamy do czynienia z chłodziwami o strategicznym znaczeniu), niezwykle istotna jest filtracja. Odfiltrowanie zanieczyszczeń z chłodziwa zabezpiecza urządzenie przed awarią oraz zapobiega powstawaniu niekorzystnych zjawisk wewnątrz instalacji podającej chłodziwo do miejsc, w których ma nastąpić wymiana ciepła.

 

Przeczytaj również: Maty filtracyjne i włókniny filtracyjne. Wszystko, co trzeba wiedzieć

 

Odpowiednia filtracja chroni elementy Twojej instalacji chłodniczej lub inne krytyczne punkty przedsiębiorstwa przed zniszczeniem - natychmiastowym lub “odłożonym w czasie”. Filtrację można więc nazwać procesem, którego zadaniem jest przede wszystkim ochrona - również Twojego biznesu przed nieprzewidzianymi kosztami.

 

W branży mówi się o różnych podejściach do filtrowania chłodziw oraz emulsji - wyróżnia się dwa podstawowe scenariusze, które skłaniają nas ku decyzji o przeprowadzeniu takiego procesu. Pierwszym jest filtracja “proaktywna”, w szerszym tego słowa zrozumieniu: “zapobiegawcza”. W takich warunkach doskonale wiemy, czym może się skończyć sytuacja, w której krytyczna substancja traci swoje właściwości, lub w instalacji znajdują się szkodliwe elementy różnych reakcji. Przeprowadzamy filtrację jeszcze przed tym, jak cokolwiek zacznie wskazywać na to, że z powodu jej braku cokolwiek przestaje działać.

 

I to podejście jest znacznie korzystniejsze. Niestety, bardzo często okazuje się, że jeżeli filtracja takich substancji jest dokonywana, to już w warunkach “poawaryjnych”. Jedno z urządzeń nie wytrzymało utraty parametrów przez konkretną substancję i doszło do jego unieruchomienia. Wtedy bardzo wiele firm przeprowadza filtrację poawaryjną, aby np. ochronić inne elementy znajdujące się w przedsiębiorstwie. Niekoniecznie jest to najbardziej optymalne rozwiązanie.

Włókniny filtracyjne do chłodziw i emulsji - jak działają?

Włókniny filtracyjne do chłodziw - wyłapują zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na pH chłodziwa (a to niezwykle istotny czynnik) - uzasadowienie lub ukwasowienie chłodziwa to początek problemów, które mogą zostać nierozpoznane przez bardzo długi czas. Warto wiedzieć o tym, że zanieczyszczenia w chłodziwie mogą pochodzić z… niektórych elementów instalacji. Na drodze wypłukiwania lub wchodzenia w reakcję z częściami instalacji chłodniczej, w chłodziwie mogą pojawić się zanieczyszczenia, które należy “wyłapać” i zneutralizować. Wiskozy, maty polipropylenowe i poliestrowe wykorzystywane jako włókniny do emulsji, chłodziw i olejów do obrabiarek CNC stoją na straży odpowiedniej czystości płynów / substancji eksploatacyjnych, które są krytyczne dla naszej działalności. Włókniny mogą być samodzielnym elementem systemu filtracyjnego, a także wchodzić w skład dużo bardziej zaawansowanej instalacji służącej do odfiltrowywania zanieczyszczeń. Mogą wchodzić w skład filtracji wstępnej jak i każdego innego etapu - w zależności od projektu instalacji.

 

Dodatkowo, włókniny filtracyjne przeznaczone do pracy z chłodziwami, olejami oraz emulsjami mogą pracować bez przeszkód w różnych technikach filtracji. Włóknina będąca “obiciem” dla elementów, które powinny być odizolowane od mgły olejowej to nie jedyne rozwiązanie. Z powodzeniem tego typu rozwiązania wykorzystuje się np. w filtracji grawitacyjnej oraz tej wymuszonej mechanicznie. Włókniny są niezwykle uniwersalnym środkiem, który można stosować bardzo szeroko w instalacjach filtracyjnych - warto jednak wskazać na punkty, w których takiej filtracji potrzebujemy.

 

Zastanawiasz się, jak możesz wykorzystać włókninę filtracyjną do chłodziw / emulsji w swojej firmie? Skontaktuj się z ekspertami firmy FILTERM i zapytaj o ekspertyzę oraz najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Jesteśmy tutaj po to, aby Ci pomóc.

 

W przypadku obrabiarek CNC problem jest odrobinę inny - włókniny filtracyjne dla takich urządzeń są wycelowane raczej w oczyszczanie powietrza docierającego do krytycznych elementów tych urządzeń z takich zanieczyszczeń jak mgła olejowa, która może zawierać w sobie zawieszone elementy powstałe w wyniku pracy urządzenia. A zatem, mgła olejowa może kryć w sobie również mikroopiłki metali, które po osadzeniu się na np. płytce drukowanej sterownika obrabiarki CNC mogą doprowadzić do poważnej i kosztownej awarii lub do utraty odpowiednich parametrów pracy precyzyjnego urządzenia. Stąd filtracja w przypadku obrabiarek CNC jest tak istotna.

 

Właściwie każda maszyna, której praca jest mocno zależna od obecności czynnika niwelującego tarcie / przejmującego techniczne zanieczyszczenia tak, aby wypchnąć je poza obszar roboczy powinna zostać zabezpieczona za pomocą włóknin filtracyjnych w miejscach krytycznych. Wszystkie elementy elektroniczne powinny być skutecznie izolowane od mgły olejowej, która nawet sama w sobie, z powodu szczególnych właściwości substancji może być czynnikiem powodującym zwarcia lub przyspieszającym proces niszczenia płytek drukowanych. Warto wiedzieć, że takie nośniki układów scalonych nie są przystosowane do pracy w mocno zaolejonym środowisku - zresztą producenci takich sprzętów jasno zaznaczają w specyfikacjach oraz warunkach gwarancji, że to do klienta należy dbałość o odpowiednie środowisko pracy części sterowniczych.

 

Szacuje się, że około 3/4 awarii układu hydraulicznego wynika z degradacji powierzchni spowodowanej zanieczyszczeniami i korozją. Dlatego tak ważna jest ochrona ich elementów. Brud, woda lub produkty utleniania, które powstają podczas procesu produkcyjnego i dostają się do oleju pracującego w układzie, mają na niego szkodliwy wpływ. Ostatecznie może to prowadzić do awarii i przestojów w produkcji, które są kosztowne dla firmy. Istnieją jednak również sytuacje, w których nowy olej, który powinien być czysty, nie jest taki.

 

Niestety, w branży przemysłowej musimy liczyć się z tym, że metalowe elementy, mimo, że zazwyczaj charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na niszczenie - nie są wieczne. Skrajne temperatury, w których pracują części wykonane z metali, niekorzystne środowiska, obecność szczególnie szkodliwych substancji oraz efekty takich procesów jak tarcie, walnie przyczyniają się do tego, że niezwykle istotne jest to, by dbać o jakość oleju znajdującego się w układzie urządzenia. Oprócz zupełnie normalnego procesu, jakim jest utrata nominalnych właściwości środka smarnego ze względu na przepracowanie i temperaturę, warto mieć na uwadze takie sytuacje jak m. in. dostawanie się wody do oleju (co tworzy szkodliwą w takich warunkach emulsję), rozpuszczanie się opiłków czy produktów utleniania. Te mogą formować się w większe struktury, a nawet osiadać na krytycznych elementach urządzenia. Zaniedbania w procesie filtracji oleju widać jednak najczęściej… dopiero po czasie. Stąd tak bardzo istotne jest to, by zabezpieczać urządzenia przed awarią poprzez - albo stworzenie odpowiednich procedur / instalacji, albo dokonywanie filtracji olejów regularnie za pomocą rozwiązań zewnętrznych.

 

Czy filtracja pozwala zatem na utrzymanie… lepszego stanu środowiska naturalnego?

 

Regularne sprawdzanie stanu używanego oleju wpływa na niezawodność układu olejowego, ale także przedłuża żywotność samego środka smarnego. Ponadto, poprzez okresowe przeprowadzanie procesu filtracji oleju, redukuje się emisję CO2 i zmniejsza ilość wytwarzanych odpadów. Produkcja jednego litra oleju obejmuje ekstrakcję, rafinację, mieszanie z dodatkami, aby ostatecznie dostarczyć produkt do klienta. CO2 jest emitowany na każdym z tych etapów. Z drugiej strony, zasoby naturalne nie są nieskończone i zgodnie z polityką ochrony środowiska powinniśmy dążyć do zmniejszenia konsumpcji.

 

Jak wynika z naszych analiz oraz naszego doświadczenia - zdecydowanie tak. Zamiast przeznaczyć olej na odpady, możemy wykorzystać go ponownie, o ile uda się nam go w sposób zgodny z normami odfiltrować. Jeszcze lepiej, gdy dysponujemy instalacją, która pozwala nam w sposób proaktywny reagować na zmiany w parametrach oleju. A idealnie jest, gdy jesteśmy wyposażeni w system, który cały czas filtruje zanieczyszczenia. Produkcja olejów pociąga za sobą takie koszty dla środowiska jak konieczność wyprodukowania dwutlenku węgla, który jest głównym powodem powstawania efektu cieplarnianego i jest bardzo istotnym czynnikiem, który mówi o naszym negatywnym wpływie na kondycję planety.

 

W FILTERM wielokrotnie w naszych wpisach wspominaliśmy o tym, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. Filtracja zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa oraz umożliwianie ponownego wykorzystania niektórych wykorzystywanych przez fabryki elementów istotnych w procesie produkcji - to wszystko ma pozytywny wpływ na to, jaki “ślad węglowy” po sobie pozostawiamy. W obecnych czasach istnieje ogromny trend, wedle którego tak bardzo istotne jest być firmą przyjazną dla środowiska naturalnego.

 

Mamy nadzieję, że nasz artykuł przybliżył Wam istotność takich akcesoriów filtracyjnych jak włókniny do chłodziw oraz emulsji. Okazuje się, że tego typu rozwiązania mają wpływ nie tylko na kondycję przedsiębiorstwa, ale również na to, co powinno być dla nas najcenniejsze - środowisko naturalne.

 

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!