Jak uchronic sie przed zanieczyszczonym powietrzem? Rzeczy, ktore trzeba wiedziec

Zanieczyszczone powietrze - czy poza branżą filtracyjną, czy wewnątrz niej jest sporym problemem. Dla firm, w funkcjonowaniu których bardzo istotna jest jakość powietrza - może być powodem niespodziewanych awarii, zwiększonego poboru energii lub spadku jakości produktów. Poza nią, w namacalny sposób jest w stanie zmniejszać komfort życia ludzi. Co można zrobić, aby uchronić się przed zanieczyszczonym powietrzem?

 

Skoro znajdujemy się w Bazie Wiedzy firmy, która funkcjonuje w branży filtracyjnej, to z całą pewnością będziemy trzymać się tematyki filtracyjnej. To zupełnie zrozumiałe. Trzeba jednak uświadomić sobie, jakie dokładnie techniki oraz środki ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem, są w stanie pozytywnie wpłynąć na wyżej wymienione aspekty. Sprawdźmy, jakie dokładnie typy produktów z branży filtracyjnej są “sztandarowymi” w zakresie ochrony w firmach oraz poza nimi.

 

Zanieczyszczenia, z jakimi musi radzić sobie branża filtracyjna są przeróżne. W zależności od zastosowania filtrów, szczegółowe ich wykorzystanie może dotyczyć zupełnie innego typu niepożądanych drobin. Biorące bezpośredni udział w procesie technologicznym taśmy filtracyjne są tak stworzone, aby wytrzymać ogromne siły, jakie działają na nie w trakcie odwadniania “papki”, która zostanie poddana dalszym procesom (na przykład biodegradacji). Chodzi tutaj również o jak największy odzysk innych substancji (odwadniając “papkę” w oczyszczalni ścieków, istotne jest zresorbowanie wody). Taśmy filtracyjne natomiast nie są dla tego artykułu istotne, dlatego poświęcamy im jedynie odrobinę miejsca. Chcemy jednak zwrócić uwagę na to, że w filtracji zanieczyszczeniami może być naprawdę wiele substancji - nie tylko powietrze.

 

Sprawdź również: Jakość filtrów, a kabina lakiernicza - podstawowe założenia

 

Ochrona przed zanieczyszczonym powietrzem w przemyśle - dlaczego to tak istotne i w jaki sposób się to uzyskuje?

Rozwiązania przemysłowe to szczególny sektor, w którym możemy spotkać zanieczyszczenia powietrza. Procesy produkcyjne, technologiczne; przygotowanie półproduktów do tych procesów; reakcje chemiczne - wszystko to może generować szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i maszyn oraz samych produktów drobiny zawieszające się w powietrzu. Zanieczyszczeniami mogą być drobne pyły, opiłki metali, tzw. “mgła lakiernicza” (cząsteczki farb, klejów oraz lakierów w powietrzu), oleje. Osoby zatrudnione w firmie, szczególnie narażone na działanie tego typu zanieczyszczeń są zobowiązane do stosowania środków ochrony osobistej. W przemyśle, najczęściej jest to tzw. “sprzęt oczyszczający”, w czym zawierają się filtry, pochłaniacze, półmaski filtrujące lub filtropochłaniające.

 

Skondensujmy ten wywód. Zanieczyszczenia w sektorze przemysłowym mogą być niebezpieczne dla:

 

●     Ludzi: niewystarczająca lub niesprawna filtracja może spowodować, że zanieczyszczenia przedostaną się do miejsc, w których pracownicy nie korzystają ze środków ochrony osobistej.

●     Urządzeń: niedostatecznie zabezpieczone sprzęty elektroniczne, ruchome części maszyn mogą ulec przedwczesnemu zużyciu lub nieoczekiwanemu uszkodzeniu z powodu zanieczyszczeń różnego pochodzenia

●     Procesów produkcyjnych - produkty, półprodukty, substraty mogą zostać zanieczyszczone, przez co przedsiębiorstwo ucierpi z powodu obniżonej jakości docelowych artykułów lub usług.

 

W przypadku niektórych filtrów stosowanych w przemyśle, są one w stanie pokryć więcej niż jeden aspekt swoją ochroną. Spójrzmy na filtry stosowane w systemach wentylacyjnych - chociażby na włókniny. Te są w stanie chronić zarówno urządzenia (ruchome elementy i elektronikę wirnika wymuszającego wentylację mechanicznie) oraz ludzi. Włóknina filtracyjna stoi zatem na straży sprzętu oraz ludzi: wychwytuje zanieczyszczenia mogące być problematyczne dla delikatnych części urządzeń oraz człowieka, który oddycha przecież powietrzem pośrednio pochodzącym z systemu wentylacyjnego.

 

Przejdźmy jednak do konkretnych scenariuszy. Wyobraźmy sobie elektronikę systemu natryskowego w kabinie lakierniczej. Szafa sterownicza, w której znajdują się newralgiczne komponenty powinna zostać zabezpieczona za pomocą włókniny filtracyjnej Paint Stop, która ze względu na budowę progresywną jest silnie zalecana w przedsiębiorstwach, gdzie stosuje się kleje, lakiery, farby. Taka włóknina ma za zadanie chronić sprzęt elektroniczny wewnątrz szafy sterowniczej przed zanieczyszczeniem drobinami farb, które mogą spowodować zwarcie w delikatnych układach scalonych i w efekcie nieprawidłową pracę natryskarki, lub jej awarię. Ten scenariusz prezentuje koronny przykład ochrony sprzętu.

 

Ochrona produktów oraz usług - spójrzmy na filtry skrzynkowe, które stosuje się jako drugi lub nawet trzeci stopień filtracji. W przedsiębiorstwach, gdzie znajdują się lakiernie, to właśnie one często mówią wprost o jakości powietrza w fabryce. Gdy filtr skrzynkowy nie domaga, lub gdy filtracja jest niewystarczająca (albo instalacja jest nieszczelna), drobiny mogą przedostawać się dalej, wgłąb fabryki. W takiej sytuacji, często toksyczne cząstki farb, lakierów, klejów mogą zostać zaaspirowane przez ludzi. W takich przypadkach może dojść do alergii, zaostrzenia się już istniejących chorób płuc lub trudnych do wyjaśnienia infekcji, zatruć. Pracownicy częściej przebywają na zwolnieniach, a komfort pracy jest znacznie obniżony.

 

Filtr kieszeniowy w kabinie lakierniczej może skutecznie odseparować ją od pyłów z zewnątrz. Takie pyły mogą osiadać na lakierowanych elementach i być przyczyną skaz, które następnie mogą być przedmiotem roszczeń gwarancyjnych ze strony klientów / kontrahentów. Wystarczy, że system wentylacyjny doprowadzający powietrze do kabiny lakierniczej będzie nieszczelny lub filtr będzie niewystarczający, źle osadzony lub niesprawny - wtedy może dojść do pojawiania się takich incydentów. W tym wypadku mamy do czynienia z ochroną owoców pracy przedsiębiorstwa i jak widać - w tym względzie filtry również odgrywają przeogromną rolę. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że filtry są zasadniczo bardzo wszechstronnymi komponentami, bez których żadne przedsiębiorstwo nie może sprawnie działać. Ochrona przed zanieczyszczeniami w powietrzu ma również typowo konsumencki aspekt i w tym miejscu sprawnie przejdziemy do tego typu zastosowań. Nie oznacza to jednak, że poniższy przykład nie będzie mieć zastosowania w przedsiębiorstwach i to jesteśmy zdecydowani dla Państwa wykazać.

 

“Konsumencka” ochrona przed zanieczyszczeniami. Czy ma zastosowanie tylko poza przemysłem?

Spójrzmy na takie urządzenia jak oczyszczacze powietrza lub klimatyzatory. Te najnowsze są w stanie nie tylko zwiększać komfort termiczny domowników, ale również filtrować zanieczyszczenia. Odbywa się to dzięki filtrom fizykochemicznym, ale i także dzięki mechanicznym metodom separowania szkodliwych cząstek. Filtry HEPA chociażby są tutaj koronnym przykładem: to filtry, które oznaczają pewien standard skuteczności w walce z pyłami, których wielkość jest o kilka rzędów wielkości mniejsza od średnicy ludzkiego włosa. Szkodliwe dla ludzi zanieczyszczenia pochodzą z tzw. “Smogu”, na który składają się produkty uboczne spalania węgla, spaliny samochodowe, mikrodrobiny kurzu i wiele, wiele innych. Osoby chorujące na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, alergie i inne schorzenia pulmunologiczne to nie jedyne osoby, które powinny wystrzegać się wdychania zanieczyszczonego powietrza. Właściwie każdy z nas powinien - z troski o swoje zdrowie.

 

Filtry HEPA są bardzo skuteczne w ochronie przed takimi pyłami. Standard HEPA, jak wiele razy wskazywaliśmy w naszych materiałach został opracowany wstępnie w trakcie prac nad pierwszą bombą nuklearną, gdy poszukiwano takiego ułożenia materiału rozszczepialnego w ładunku, który szybko i łatwo (stosunkowo, rzecz jasna) pozwoli na osiągnięcie masy krytycznej dla paliwa do reakcji łańcuchowej. “Efektem ubocznym” było uzyskanie mikrostruktury, która jest w stanie świetnie przepuszczać powietrze, przy okazji wychwytu szkodliwych cząstek. Standard HEPA, po jego jednoznacznym ustaleniu stał się jedną z głównych metod filtracji nie tylko w kwestiach konsumenckich, ale również w zakresie przedsiębiorstw. Filtry tego rodzaju znajdziemy w lakierniach, wentylatorniach, biurach, hotelach - właściwie wszędzie tam, gdzie poszukujemy wydajnego rozwiązania pozwalającego na walkę z pyłami. Przy okazji, filtry HEPA są niezwykle długo żywotne, wytrzymałe i gwarantują niskie spadki ciśnienia w instalacjach na nich opartych.

 

Ochrona przed zanieczyszczonym powietrzem ma różne oblicza - to od Ciebie zależy, w jaki sposób ją wykorzystasz

Ochrona ludzi, maszyn, produktów - niezależnie od tego, jakie są intencje wykorzystania filtrów w Twoim przedsiębiorstwie, rozumiemy Twoje potrzeby. FILTERM, bazując na wieloletnim doświadczeniu swoich ekspertów oraz rzeszy zadowolonych klientów, oferuje Ci filtry najwyższej jakości oraz kompleksowe doradztwo w zakresie doboru najlepszych rodzajów produktów oraz technik filtracyjnych. Skontaktuj się z nami i zapytaj o najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy!