Włókniny do chłodziw oraz emulsji są jednymi z istotniejszych elementów pracy w firmach, w których dokonuje się szeroko pojętej obróbki w procesach produkcyjnych. Jednak jak te filtry różnią się od standardowych włóknin filtracyjnych?

Czytaj Więcej