Wlokniny filtracyjne - 5 przykladow wykorzystania w nowoczesnej fabryce

Włóknina filtracyjna to jeden z podstawowych sposób na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wyłapywania szkodliwych cząstek w fabryce. Myśląc o ich wykorzystanie w fabryce, warto mieć na uwadze najważniejsze zastosowania, które mogą stanowić inspirację dla wszystkich osób, które zamierzają zbudować dobrze działający system filtracyjny.

 

Włóknina filtracyjna to zwyczajnie płaski element z ciasno upakowanymi włóknami na poziomie molekularnym, które mając na względzie ich budowę, typ, szczególne właściwości, są w stanie wyłapywać niepożądane cząstki z otoczenia. O jakie cząstki chodzi? Chyba najbliższym nam przykładem będzie włóknina Paint Stop o progresywnej budowie - jest ona w stanie doskonale powstrzymywać cząsteczki pochodzące z farb, klejów oraz lakierów, chroniąc poszczególne sprzęty lub newralgiczne elementy w fabryce. Progresywna budowa oznacza, że włókna są upakowane ciaśniej w części wylotowej, jednak luźniej we wlotowej, przez co duże drobiny nie zamykają drogi do filtra mniejszym molekułom. Tym samym, włóknina nie zużywa się szybko i cały czas oferuje optymalną skuteczność działania. Włóknina filtracyjna, mimo niepozornego wyglądu nie jest jednak trywialnym akcesorium z branży filtracyjnej. Można powiedzieć, że bez włóknin zasadniczo nie istnieje branża filtracyjna, gdyż są one niesamowicie uniwersalne i zwyczajnie doskonale spełniają swoje zadanie.

 

Aby nie być gołosłownymi, FILTERM przedstawia 5 najważniejszych, najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych zastosowań dla włókniny filtracyjnej - równie uniwersalnej metody zwiększania skuteczności filtracji w każdej nowoczesnej firmie. Sprawdźcie, w jaki sposób może przydać się Wam włóknina filtracyjna!

 

Włóknina filtracyjna - 5 najciekawszych zastosowań

W jaki sposób wykorzystać włókninę filtracyjną i gdzie można ją stosować? Dlaczego warto? Sprawdźcie poniższe przykłady i zastanówcie się, czy możecie podobne rozwiązania zaadaptować u siebie!

 

Włóknina filtracyjna do wentylacji

Systemy wentylacji wewnątrz przedsiębiorstwa składają się z ruchomych elementów, które mogą ulec zniszczeniu, jeżeli dostaną się do wewnątrz zanieczyszczenia. Szczególnie, jeżeli mówimy o zanieczyszczeniach chemicznych o charakterze penetrującym lub utleniającym (farby, lakiery, oleje, kleje). W wentylatorach znajdują się części złożone albo z metali, albo z tworzyw sztucznych (lub kombinacje tychże), a także elementy sterujące, zabezpieczenia, płytki drukowane, czujniki. O ile producenci tego typu komponentów dbają o zabezpieczenia tychże części, mimo wszystko to na nas spoczywa obowiązek dodatkowego wprowadzenia ochrony newralgicznych elementów. Stąd również włóknina filtracyjna ma niesamowite znaczenie dla ochrony systemu wentylacyjnego. Co więcej, wpływa ona w bardzo niewielki lub wręcz znikomy sposób na przepływ powietrza w systemie wentylacyjnym (to zależy od sposobu aplikacji!). Oznacza to więc, że zasadniczo nie powodujemy zwiększonego obciążenia dla elementów systemu wentylacji, które wymuszają obieg powietrza. W skrócie - oszczędzamy energię elektryczną i optymalizujemy koszty utrzymania przedsiębiorstwa.

 

Wystarczy wyobrazić sobie, że drobiny pochodzące w mikroopiłków metali, farb, lakierów lub klejów dostają się do delikatnych, ruchomych elementów wentylatorów lub wnikają do płytek drukowanych. Albo przedwcześnie zużyją się łożyska zapewniające ruch obrotowy łopat wentylatora, albo wentylator nie będzie pracować właściwie (lub przestanie pracować całkowicie - to też jest bardzo możliwe). W takim przypadku narażamy się na czasową, nieprawidłową pracę systemu wentylacji, a w przypadku niektórych firm może to mieć ogromne znaczenie dla procesów wykonywanych w przedsiębiorstwie. Przy niesprawnym systemie wentylacji niemożliwe będzie przeprowadzanie niektórych czynności.

 

Czytaj również: Włóknina filtracyjna do wentylacji - dlaczego jest tak istotna?

 

Szafy sterownicze

Nowoczesne urządzenia stosowane w przedsiębiorstwach - obrabiarki, precyzyjne automaty natryskowe lub zautomatyzowane sprzęty biorące w procesie produkcji nie mogą pracować bez sterowników oraz zestawów instrukcji wprowadzanych przez wykwalifikowany zespół. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z pomieszczeniem, gdzie sprzęt elektroniczny jest narażony na działanie substancji mogących doprowadzać do zwarcia, należy zastanowić się koniecznie nad zabezpieczeniem przed tego typu zdarzeniami. Szafki sterownicze z reguły są dosyć szczelne - jednak nie zawsze tak jest. Mimo pozornej szczelności szafy sterowniczej i tak warto ją doposażyć w matę filtracyjną, która będzie w stanie wyłapać szkodliwe cząsteczki znajdujące się w otoczeniu. Wyłożenie takiej szafy włókniną spowoduje, że będziemy spać spokojnie. W przypadku szaf sterowniczych, gdzie mgła lakiernicza nie jest szczególnie gęsta, włóknina filtracyjna może skutecznie działać bardzo długo. Stąd też, ewentualna konserwacja tego sposobu proaktywnej filtracji nie jest uciążliwa. Niewielkim kosztem możemy zabezpieczyć sprzęt przed niekorzystnymi dla przedsiębiorstwa awariami.

 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której taka ochrona jednak nie istnieje, a drobiny mgły lakierniczej wnikają do wewnątrz szafy sterowniczej. Co wtedy się dzieje? Załóżmy, że w mgle lakierniczej znajdują się cząsteczki doskonale przewodzące prąd. Zwierając ścieżki na płytce drukowanej, mgła lakiernicza może doprowadzić do trudnych w oszacowaniu ich skutków awarii (nieprawidłowe działanie obrabiarki doprowadzające do istotnych wad produktu), albo do całkowitego przestoju urządzenia. Nie trzeba tłumaczyć, że taka sytuacja jest szczególnie kosztowna dla przedsiębiorstwa i należy jej bezwzględnie unikać. Niedotrzymanie terminów, reklamacje, rękojmie - to tylko kilka przykładów konsekwencji, jakie może ponieść firma w przypadku zaistnienia takiej ewentualności.

 

Urządzenia elektroniczne na hali produkcyjnej

Mówiliśmy o szafach sterowniczych, warto jednak odrobinę ten temat rozwinąć i powiedzieć co nieco o innych sprzętach, jakie można zabezpieczyć przed działaniem niekorzystnych dla nich substancji. Drobiny o charakterze penetrującym, utleniającym (korodującym), o wysokim potencjale przewodzenia prądu są bardzo niebezpieczne z podobnego powodu, co w przypadku szaf sterowniczych. Delikatna elektronika zwyczajnie podda się w przypadku, gdy do wewnątrz urządzenia wnikną drobiny, które albo zniszczą strukturę płytki drukowanej, albo zaczną doprowadzać do generowania nieprawidłowych sygnałów. Jeszcze bardziej niebezpieczne może być wniknięcie takich drobin np. Do wewnątrz zasilacza komputerowego, gdzie może dojść nawet do gwałtownego wybuchu i zapłonu sprzętu. O tym warto bezwzględnie pamiętać i uważać na takie ewentualności.

 

Stąd też, sprzęt elektroniczny, który musi działać w obrębie hali produkcyjnej (dotyczy to również sprzętu sieciowego: switchy, routerów, repeaterów, access pointów, extenderów) powinien znajdować się w szczelnych szafach, jednak umożliwiających sprawdzenie jego stanu za pomocą wzroku (to po pierwsze). Po drugie, taka szafa powinna być wyłożona za pomocą maty filtracyjnej zgodnej z profilem działalności firmy. Jeżeli w przedsiębiorstwie następuje praca z klejami, farbami, olejami, lakierami - zalecana jest włóknina Paint Stop - i to właściwie bewzględnie, gdyż tylko ona będzie w stanie skutecznie chronić sprzęty przed niekorzystnym działaniem wspomnianych wyżej drobin. W momencie, jeżeli tego nie dopilnujemy, stracimy albo jedno stanowisko, albo nawet komunikację elektroniczną w całej firmie - a tego raczej nie chciałby nikt.

 

Konstrukcja drugiego stopnia filtracji

Stopnie filtracji stosuje się w przypadku, gdy istnieje obawa, że jedna wykorzystywana technika może nie sprostać zadaniu odseparowania od powietrza wszystkich niepożądanych cząstek. Ale nie tylko - możliwe jest zastosowanie stopni filtracji po to, aby odciążyć ten, który ma być docelową metodą oczyszczania powietrza (układ: filtracja zgrubna -> filtracja właściwa). Mata filtracyjna również nadaje się do takiego zastosowania i zaproponujemy Wam tutaj dwa przykłady. Pierwszy z nich to możliwość umieszczenia mat filtracyjnych tuż za filtrami harmonikowymi - w momencie, gdy filtr harmonijkowy nie będzie w stanie wyłapać wszystkich zanieczyszczeń - z pewnością zrobi to mata filtracyjna, nie nadszarpując parametru przepływu powietrza i jednocześnie, doskonale rozprawiając się z niepożądanymi zanieczyszczeniami. Właśnie o to chodzi w nowoczesnej filtracji - stosowanie uzupełniających się wzajemnie rozwiązań pozwala na osiągnięcie spektakularnych wyników.

 

Jak wspomnieliśmy wcześniej - włóknina filtracyjna może stanowić element filtracji wstepnej - znajdując się przed właściwym filtrem. Co wtedy uzyskujemy? Przede wszystkim, główny filtr jest lepiej chroniony przed całkowitym, przedwczesnym zużyciem. Dodatkowo, mata filtracyjna będzie zawsze prostsza do wymiany niż filtr, który stanowi główny stopień filtracji w naszym przedsiębiorstwie. Tutaj wiele już zależy od inwencji projektanta instalacji filtracyjnej - można łączyć przeróżne metody separowania szkodliwych drobin.

Ochrona oddzielonych stanowisk dla pracowników

Pracownicy na terenie miejsc, gdzie odbywa się praca ze szkodliwymi pyłami są zobowiązani mieć na sobie środki ochrony osobistej - to wie każdy, kto zajmuje się tym tematem. Ale, odesparowywanie szkodliwych drobin od wydzielonych stanowisk pracowników (np. nadzorujących procesy zachodzące w firmie w tzw. “boksach”) również jest istotne. Ochrona takich miejsc przed szkodliwymi substancjami znajdującymi się w mgle lakierniczej (lub innymi zawieszonymi w powietrzu drobinami) jest bardzo istotna. Ponadto, we wspomnianych boksach bardzo często przechowuje się dokumenty oraz małe urządzenia elektroniczne, które mogą niszczyć się, jeżeli zostaną wystawione na działanie niepożądanych drobin. Mata filtracyjna może stanowić bardzo atrakcyjną i tanią metodę zabezpieczenia takich miejsc.  

Mata filtracyjna ma dużo więcej zastosowań - zapytaj o nie w FILTERM!

W FILTERM możemy opowiadać o matach filtracyjnych godzinami - tak, jak o dobrych filmach lub piłce nożnej. Zadzwoń do nas i zapytaj o rozwiązania najlepsze dla Twojej firmy - jesteśmy pewni, że możemy Ci pomóc w usprawnieniu instalacji filtracyjnej Twojego przedsiębiorstwa! Czekamy na Ciebie!